Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2019

Uchwała nr 11/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR do sierpnia 2020 r.


Uchwała nr 9/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

ws. zmiany składu Pocztu Sztandarowego


Uchwała nr 8/2019 z dnia 21 października 2019 r.

ws. wniosku o nadanie honorowego tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 7/2019 z dnia 21 października 2019 r.

ws. wniosku o nadanie honorowego tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 6/2019 z dnia 21 października 2019 r.

ws. wniosku o nadanie honorowego tytułu Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 5/2019 z dnia 21 października 2019 r.

ws. rozpoczęcia i powodach wszczęcia procedury zapisanej w par. 56 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od października do grudnia 2019


Stanowisko nr 6/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ws. poparcia dla metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego


Stanowisko nr 5/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ws. 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych


Stanowisko nr 4/2019 z dnia 6 maja 2019 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Uchwała nr 3/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

ws. scedowania uprawnień na Prezydium ZR


Uchwała nr 2/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

ws. uchwalenia Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "solidarność"


Uchwała nr 1/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za rok 2018


Stanowisko nr 3/2019 z dnia 18 marca 2019 r.

ws. akcji protestacyjnej oświaty prowadzonej w Małopolskim Kuratorium Oświaty


Stanowisko nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

ws. opieszałości sądów


Stanowisko nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

ws. nierównego traktowania w zatrudnieniu członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych