Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2010

STANOWISKO z dnia 13 grudnia 2010 r.

ws. wprowadzenia stanu wojennego


STANOWISKO z dnia 29 listopada 2010 r.

ws. uruchomienia środków unijnych


STANOWISKO z dnia 29 listopada 2010 r.

ws. Funduszu Pracy w 2011 r.


STANOWISKO z dnia 25 października 2010 r.

ws. płacy minimalnej


STANOWISKO z dnia 27 września 2010 r.

ws. Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Sp. z o.o.


UCHWAŁA nr 42 z dnia 25 października 2010 r.

ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcji Międzyregionalnej Strażaków P.S.P. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 41 z dnia 25 października 2010 r.

ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcji Regionalnej Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 40 z dnia 25 października 2010 r.

ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcję Regionalną Nauki NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 39 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2010 r. do grudnia 2010 r.


UCHWAŁA nr 38 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. powołania Pocztu Sztandarowego


UCHWAŁA nr 37 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. wpisania do rejestru struktur branżowych Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 36 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Łask NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 35 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Koluszki NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 34 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Brzeziny NSZZ „Solidarność"


UCHWAŁA nr 33 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. powołania Rady Programowej Działu Szkoleń


UCHWAŁA nr 32 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. Regulaminu Regionalnego Funduszu Szkoleniowego


UCHWAŁA nr 31 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. Regulaminu Regionalnego Funduszu Eksperckiego


UCHWAŁA nr 30 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Eksperckiego i Funduszu Szkoleniowego


UCHWAŁA nr 29 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. powołania Rady Wykonawczej Funduszu Strajkowego


UCHWAŁA nr 28 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Pomocy dla członków NSZZ „Solidarność” szykanowanych za działalność związkową


STANOWISKO z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: XXX Rocznicy Sierpnia ‘80


UCHWAŁA nr 27 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. utworzenia i wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek problemowych Sekcji Regionalnej Kobiet NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 26 z dnia 18 czerwca 2010r.

 ws. utworzenia i wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek problemowych Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 25 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWŁA nr 24 z dnia 18 czerwca 2010r.

 ws. wpisania do rejestru struktur branżowych Sekcji Regionalnej Metalowców NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 23 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcji Międzyregionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 22 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. wpisania do rejestru struktur podstawowych jednostek branżowych Sekcji Regionalnej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


UCHWAŁA nr 21 z dnia 18 czerwca 2010r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Sieradz NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 20 z dnia 18 czerwca 2010r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Radomsko NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 19 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zgierz NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 18 z dnia 18 czrewca 2010r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zduńska Wola NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 17 z dnia 18 czerwca 2010r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Wieluń NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 16 z dnia 18 czerwca 2010 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Poddębice NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 15 z dnia 18 czrweca 2010 r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Pabianice NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 14 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność”

 


UCHWAŁA nr 13 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Ozorków NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 12 z dnia 18 czerwca 2010r. (do użytku wewnętrznego)

 ws ustalenia zatrudnienia i wysokości miesięcznego wynagrodzenia etatowych pracowników pochodzących z wyboru w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 11 z dnia 18 czerwca 2010 r.

 ws. przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”


STANOWISKO z dnia 15 lutego 2010 r.

ws. łamania praw związkowych w zakładzie Fassaden Glas Technik S.A.