Czytaj prasę

 

Wrzesień

Uchwała nr 20/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 161/2017 z dnia 15 września 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 160/2017 z dnia 14 września 2017 r.

ws. zgody na użycie znaku graficznego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 159/2017 z dnia 14 września 2017 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwach Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi i Dom Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi


Decyzja nr 158/2017 z dnia 7 września 2017 r.

ws. wniosku do RFS o refundację kosztów udziału w pikiecie protestacyjnej