Czytaj prasę

 

Wrzesień

Uchwała nr 35/2014 z dnia 25 września 2014

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 51/2014 z dnia 18 września 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. dofinansowania druku albumu pt. „Lucjan Muszyński. Non omnis mortuus est”


Decyzja nr 50/2014 z dnia 11 września 2014

ws. wyjazdu na ogólnopolską pikietę w Tarnowie Podgórnym przeciwko łamaniu praw pracowniczych i związkowych przez Lidl Polska


Decyzja nr 49/2014 z dnia 08 września 2014

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź


Decyzja nr 48/2014 z dnia 08 września 2014

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź aneksu do porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice- Miastem Pabianice oraz Gminą Miastem Zgierz


Uchwała nr 34/2014 z dnia 03 września 2014

ws. zarejestrowania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Nauki, Kultury i Administracji w Kutnie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 47/2014 z dnia 03 września 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla Jarosława Jędrzejczaka do reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 46/2014 z dnia 03 września 2014

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu w kadencji 2012 – 2016


Decyzja nr 45/2014 z dnia 03 września 2014

ws. zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu