Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

11 listopada - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KOMUNIKAT Nr 19

30 października 2017 r

Zarząd Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczną się 11 listopada 2017 r (sobota) Mszą Świętą w Archikatedrze Łódzkiej o godzinie 10:00.

Około godziny 12.30, po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wraz ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki organizują przemarsz ul. Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożą kwiaty i wysłuchają okolicznościowych przemówień.

Osoby i organizacje, które zechcą składać kwiaty przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zarządem Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Do udziału w uroczystości szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Rocznica zamordowania Patrona „Solidarności” - bł. ks. Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT Nr 18

26 września 2017 r

W 33 rocznicę męczeńskiej śmierci bł ks Jerzego Popiełuszki, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w dniu 19 października br w kościele pw św Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu (ulica Hozjusza 2).

Godz. 17:30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18:00 – Msza święta w intencji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy Świętej modlitwa przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i złożenie kwiatów.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem przyjmowane są do dnia 17 października br. w Dziale Kontaktów (pok. 311) w Zarządzie Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18 lub telefonicznie 42 67-72-627 lub 42 67-72-628.

Wyjazd z Łodzi do Warszawy w dniu 19 października br. o godzinie 13.00 z al. Anstadta.

Koszt wyjazdu 35,- zł od osoby.

Poczty sztandarowe (3-osobowe) wyjeżdżają na koszt Zarządu Regionu.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie z negocjacji

KOMUNIKAT Nr 17

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zawiadamia o naborze na szkolenie z negocjacji dla członków Związku organizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • konflikt,
 • etapy negocjacji,
 • warunki skutecznych negocjacji,
 • zespół negocjacyjny,
 • o czym należy pamiętać negocjując Układ Zbiorowy Pracy,
 • strategie negocjacyjne,
 • taktyki negocjacyjne,
 • ćwiczenia negocjacyjne,
 • czynniki determinujące siłę związku zawodowego,
 • komunikat asertywności oraz „komunikat ja”,
 • symulacja negocjacji.

Termin szkolenia: 11 – 13 października 2017 r od godz. 9:00.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy organizacje związkowe o zgłaszanie osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 06 października 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

UWAGA:

Ze względu na warsztatowo-wykładowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona (20 osób).


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie z nowego prawa oświatowego

KOMUNIKAT Nr 16

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej zawiadamia o naborze na szkolenie dla nauczycieli z nowego prawa oświatowego obowiązującego od 1 września 2017 r

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawowe akty prawne oświaty,

- nowe warunki kształcenia, wychowania i opieki dzieci z niepełnosprawnością,

- ustawa Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe,

- przegląd nowych rozporządzeń jako najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo Oświatowe,

- nowa organizacja pracy szkół od 1 września 2017 r,

- zmiany w statucie szkoły,

- projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

- planowane zmiany w Karcie Nauczyciela,

- kwalifikacje nauczycieli od 1 września 2017 r,

- emerytury nauczycielskie,

- wnioski z pracy zespołu przy MEN ds statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty.

Termin szkolenia: 2 października 2017 r. w godz. 9.30-12.00

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 29 września 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół!


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie ogólnozwiązkowe

KOMUNIKAT Nr 15

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zawiadamia o naborze na podstawowe szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy Komisji Zakładowych

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- Ustawa o związkach zawodowych,

- Statut Związku,

- Schemat organizacyjny Związku,

- Uprawnienia Komisji Zakładowej,

- Uchwała finansowa,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rola Przewodniczącego Komisji Zakładowej jako lidera.

Termin szkolenia: 25 września 2017 r. w godz. 9.30-12.00

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy organizacje związkowe o zgłaszanie osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 22 września 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail:  kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

UWAGA:

Ze względu na warsztatowo-wykładowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

KOMUNIKAT Nr 14

08 września 2017 r

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" ogłosiło X edycję Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” mający na celu wyłonienie pracodawców przyjaznych pracownikom; Akcja ma pokazać, że interesy przedsiębiorstwa i interesy pracowników są zbieżne, wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dialog pomiędzy przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw i załogi.

Podczas konkursu oceniane będą dobre praktyki w zakresie: przestrzegania prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy, zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Do konkursu mogą być zgłoszone zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność”.

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie zabiegać                    o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Regulamin konkursu, zawierający harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl .

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 15 października  2017 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą - według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu - przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy - Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność", w skład której wejdą m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" www.solidarnosc.org.pl.


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

Pikieta w obronie wieku emerytalnego

KOMUNIKAT Nr 13

31 sierpnia 2017 r

W sobotę, 16 września 2017 r w Warszawie przed siedzibą Komisji Europejskiej odbędzie się pikieta przeciwko bezprawnej próbie pozbawienia polskich kobiet prawa do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat;

Komisja Europejska pod pretekstem rzekomej dyskryminacji polskich kobiet kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego wchodzące w życie z dniem 1 października br; Próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli nie mając do tego żadnego tytułu prawnego.

Apelujemy do wszystkich, którzy chcą zaprotestować przeciwko bezprawnym działaniom Komisji Europejskiej wobec Polski o udział w akcji protestacyjnej;

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Warszawy w dniu 16 września br Zbiórka uczestników o godzinie 9:00 na al Anstadta w Łodzi.

Członkowie Związku chcący wziąć udział w proteście proszeni są o zgłaszanie się do dnia 14 września br. do Działu Regionalnego Regionu w Łodzi ul. Kamińskiego 18 pok. 311, tel. 42 67-72-627 lub 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   starsze >>