Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

Karta Lotos Biznes

KOMUNIKAT Nr 21

29 października 2018 r

Region Ziemia Łódzka  NSZZ „Solidarność” realizując Porozumienie ze Spółką LOTOS Paliwa Sp z oo przystępuje do wdrożenia w naszym regionie Karty Lotos Biznes;

Zwracamy się do wszystkich członków Związku o wypełnienie druku „Załącznika nr 2 do umowy” o wydanie Karty Lotos Biznes, który następnie organizacja związkowa jest zobowiązana dostarczyć do Działu Regionalnego ZR w Łodzi, ul Kamińskiego 18, pokój 311.

UWAGA

W druku Załącznika nr 2 do umowy w pozycji „Nr ewidencyjny uczestnika” należy wpisać numer Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej osoby zainteresowanej wydaniem Karty Lotos Biznes.


Członek Prezydium

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Przemysław Gręda

komunikat do pobrania

załącznik nr 2 do umowy

11 listopada - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KOMUNIKAT Nr 20

26 października 2018 r

Zarząd Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczną się 11 listopada 2018 r (niedziela) Mszą Świętą w Archikatedrze Łódzkiej o godzinie 9:30;

Około godziny 12:15, po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje przemarsz ulicą Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego umiejscowiony na skwerze imienia Związku Strzeleckiego „Strzelec”  u zbiegu ulic Kilińskiego i Traugutta, gdzie uczestnicy uroczystości wysłuchają okolicznościowych przemówień, a następnie delegacje złożą kwiaty.

Komisje związkowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 08.11 br.) pok. 311, tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl.

Do udziału w uroczystości szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.


Zastępca Przewodniczącego Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Szkolenia

KOMUNIKAT Nr 19

1 października 2018 r

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje następujące szkolenia w okresie październik-listopad 2018 r:

PAŹDZIERNIK

25-26 października (czwartek-piątek) - Kompetencje społeczne liderów związkowych (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

LISTOPAD

08–09 listopada (czwartek-piątek) - Podstawowe szkolenie związkowe (trener ZR) ZR Łódź, Kamińskiego 18  sala 107

20-21 listopada (wtorek-środek) - Rozwój związku (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18  sala 107.

 

Grupa uczestników szkolenia może liczyć max. 17 osób.

Organizacja związkowa zainteresowana ww. szkoleniami może zgłosić 2 osoby. Osoby chętne powyżej tej ilości znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w szkoleniu w przypadku wolnych miejsc lub w kolejnym terminie.

Listę uczestników zamykamy na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniach w Dziale kontaktów: nr telefonu 42 67-72-627, 42 67-72-628, 42 67-72-611, e-mail:  kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Przemysław Gręda

plik do pobrania

Rocznica zamordowania Patrona „Solidarności” - bł. ks. Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT Nr 18

24 września 2018 r

W 34 rocznicę męczeńskiej śmierci bł ks Jerzego Popiełuszki, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w dniu 19 października br w Sanktuarium bł ks Jerzego Popiełuszki przy Parafii św Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, przy ul Hozjusza 2.

Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18.00 – Msza święta w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy Świętej zostaną złożone kwiaty przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem przyjmowane są do dnia 17 października br. w Dziale Regionalnym ZR w Łodzi ul. Kamińskiego 18 pok. 311, tel. 42 67-72-627 lub 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

Wyjazd z Łodzi do Warszawy w dniu 19 października br. o godzinie 13.00 z al. Anstadta.

Koszt wyjazdu 35,- zł od osoby.

Poczty sztandarowe (3-osobowe) wyjeżdżają na koszt Zarządu Regionu.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Michał Karolczyk

plik do pobrania

XXXVIII rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 14

31 lipca 2018 r

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność";

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w piątek 31 sierpnia br o godzinie 16:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60.

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXVIII rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe do licznego udziału w uroczystościach.


zastępca przewodniczącego - sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA, WNIOSEK o wydanie ELC

KOMUNIKAT Nr 13

11 lipca 2018 r

NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło wzór DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ; Wzór Deklaracji Członkowskiej można pobrać poniżej lub ze strony internetowej KK.

DOKUMENTY DLA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DOTYCZĄCE RODO

Informujemy, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” do końca lipca przygotuje jednolite dokumenty dla Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w zakresie ochrony danych osobowych, które zostaną niezwłocznie rozesłane przez Region, po ich otrzymaniu.

 

WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

Załączamy nowy WNIOSEK o wydanie ELC (zgodny z RODO), który można pobrać ze strony internetowej KK www.solidarnosc.org.pl. Wypełnione wnioski należy składać w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, Łódź, ul. Kamińskiego 18, pok. 311.


zastępca przewodniczącego - sekretarz

ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

Ireneusz Wach

pliki do pobrania:

Komunikat

deklaracja członkowska

wniosek o wydanie ELC

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

KOMUNIKAT Nr 12

29 czerwca 2018 r

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" ogłosiło XI edycję Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, która ma na celu wyłonienie pracodawców przyjaznych pracownikom; Akcja ma na celu pokazanie, że interesy przedsiębiorstwa oraz interesy pracowników są zbieżne; Wystarczy tylko odpowiednio prowadzić dialog pomiędzy przedstawicielami zarządów przedsiębiorstwa i załogi.

Podczas konkursu oceniane będą dobre praktyki w zakresie m.in.: przestrzegania prawa pracy, prawa pracowników do zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy, zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony. Do konkursu mogą być zgłoszone zakłady pracy, które swoimi działaniami wpisują się w wartości propagowane przez NSZZ „Solidarność”.

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie zabiegać o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Regulamin konkursu, zawierający harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl .

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Zgłoszenia rozpatrywane będą - według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu - przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy - Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność", w skład której wejdą m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" www.solidarnosc.org.pl.


Członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   starsze >>