Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

Informator związkowy z kalendarzem na rok 2020

KOMUNIKAT Nr 19

25 lipca 2019 r

Zachęcamy do zakupu za pośrednictwem Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Informatora związkowego z kalendarzem na rok 2020 z dodatkiem prawnym (format A 5, twarda oprawa); Wydawcą Informatora jest Przegląd Oświatowy przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku; Na okładce będzie zamieszczone okolicznościowe logo w związku z 40-tą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” oraz logo Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Omawiane wydanie składać się będzie z Kalendarza na rok 2020 zawierającego akcenty historyczne, prezentację niektórych Regionów m.in. Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” oraz broszury prawnej o tematyce ogólnozwiązkowej.

Cena zakupu Informatora wraz z dodatkiem prawnym ok. 30 zł za 1 egz.

Zapotrzebowanie na Informator związkowy z kalendarzem na rok 2020 można zgłaszać do dnia 30 lipca br. w Dziale Regionalnym w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” pok. 311, telefon 42 67-72-627, 67-72-628, 67-72-611 fax 42 67-72-613 e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl


Zastępca Przewodniczącego Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

XXXIX rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 18

23 lipca 2019 r

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXIX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność";

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w sobotę 31 sierpnia br o godzinie 10:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60;

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża przy ul Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty; Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611.

------------------------------------------------

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXIX rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Do udziału w uroczystościach szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe.


Zastępca Przewodniczącego Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

pobierz plik

Kwestionariusz informacyjny organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 17

17 lipca 2019 r

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” przypomina o obowiązku składania przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” kwestionariusza informacyjnego (w załączeniu) dotyczącego danej organizacji z podaniem liczby członków na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”:

- 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18

- e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

- fax: (42) 67-72-613

 

W przypadku pytań można uzyskać informacje w Dziale Regionalnym pod nr. tel. (42) 67-72-627, (42) 67-72-628.


Zastępca Przewodniczącego ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Piotr Ścieśko

plik do pobrania

SZKOLENIA

KOMUNIKAT Nr 16

15 lipca 2019 r

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje następujące szkolenia w okresie wrzesień-listopad 2019 roku.

Wrzesień

05 - 06 wrzesień (czw-pt) 9:00 Komunikacja (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

10 – 11wrzesień (wt-śr) 9:00 Rozwój związku (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

26-27 wrzesień (czw-pt) 9:00 Negocjacje (trener KK)ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

Październik

10 październik (czw) 9:00 Fundusz Socjalny (trener ZR) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

11 październik (pt) 9:00 Fundusz Socjalny (trener ZR) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

17 - 18 październik (czw-pt) 9:00 Komunikacja (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

24-25 październik (czw-pt) 9:00 Negocjacje (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

Listopad

14 listopad (czw) 9:00 Prawo Pracy (trener ZR) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

15 listopad (pt) 9:00 Prawo Pracy (trener ZR) ZR Łódź, Kamińskiego 18  sala 107

19 – 20 listopad (wt-śr) 9:00 Rozwój związku (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

21 - 22 listopad (czw-pt) 9:00 Komunikacja (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

28-29 listopad (czw-pt) 9:00 Negocjacje (trener KK) ZR Łódź, Kamińskiego 18 sala 107

 

Grupa uczestników szkolenia może liczyć max. 17 osób.

Informacja dla uczestników szkolenia

1. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia (w załączeniu) i wysłanie go do Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

- e-mail: dzialszkolen@solidarnosc.lodz.pl

- fax: (42) 67-72-613

- 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18

2. Wszelkie informacje dot. szkoleń można uzyskać pod nr. tel. 692-524-588, (42) 67-72-627, (42) 67-72-628 lub na stronie internetowej Zarządu Regionu: www.solidarnosc.lodz.pl w zakładce Dla związkowców/szkolenia związkowe.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Przemysław Gręda

plik do pobrania

zgłoszenie na szkolenie

Straż „Solidarności” przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT Nr 15

11 lipca 2019 r

Zgodnie z Apelem Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność" związkowcy włączyli się do zaszczytnej służby przy grobie Błogosławionego Męczennika Księdza Jerzego Popiełuszki;

Warta przedstawicieli NSZZ „Solidarność, to nie tylko zwykła obecność, ale również świadectwo, jak wyjątkowym człowiekiem był ksiądz Jerzy i jak jego postać jest ważna dla naszego Związku;

19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany przez oprawców z SB; Od dnia pogrzebu Jego grobu w Warszawie strzeże straż porządkowa, która trwa przez cały czas, bez względu na porę roku.

Każdego dnia grupa związkowców z poszczególnych Regionów pełni 24 lub 12-godzinną wartę.

Terminy pełnienia warty należy uzgodnić z kol. Michałem Karolczykiem koordynatorem regionalnym Straży przy grobie Bł. ks. J. Popiełuszki. Są jeszcze wolne terminy w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.

Prosimy o zgłaszanie się osób chcących uczestniczyć w Warcie do Działu Regionalnego w Regionie Ziemia Łódzka w Łodzi ul. Kamińskiego 18 (pok. 311) tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub do koordynatora regionalnego kol. Michała Karolczyka tel. 515 284-583.  

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, organizację związkową, numer telefonu i adres e-mail.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się osób z Podregionów NSZZ „Solidarność”.

Pełnienie Straży przy grobie Błogosławionego Męczennika ks. Jerzego to zaszczyt dla członków NSZZ „Solidarność”.


Koordynator regionalny Straży przy grobie Bł. ks. J. Popiełuszki

Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Michał Karolczyk

plik do pobrania

Informacja ws. rabatów dla członków NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT Nr 14

03 lipca 2019 r

Członkowie „Solidarności” mogą liczyć na 10 procentowe zniżki na ubezpieczenia w PZU; Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność"; Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda - przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka - prezes PZU oraz Michał Krupiński - prezes Banku Pekao S A.

Warunkiem przystąpienia do „Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność” jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej. Z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne; Obowiązkowe ubezpieczenie budynków; OC Rolnika; Mienie ruchome; NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków „Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.


członek Prezydium

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Przemysław Gręda

plik do pobrania

Informacja o liczbie członków w organizacji związkowej

KOMUNIKAT Nr 13

02 lipca 2019 r

Region Ziemia Łódzka przypomina, że wszystkie organizacje zakładowe (międzyzakładowe) są zobowiązane najpóźniej do dnia 10 stycznia i do dnia 10 lipca danego roku złożyć pracodawcy informację o liczbie członków (podst praw art 251 ustawy o związkach zawodowych).

Wszelkie zapytania w powyższej kwestii należy kierować do Biura Prawnego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” tel. 42 677 26 31 lub na adres mailowy: biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl.

Wzór pisma do pracodawcy do pobrania poniżej.


zastępca przewodniczącego

ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

Ireneusz Wach

plik do pobrania << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   starsze >>