Czytaj prasę

 

Komunikaty organizacyjne

XXXVI rocznica wprowadzenia stanu wojennego

KOMUNIKAT Nr 24

17 listopada 2017 r

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w obchodach kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się 13 grudnia 2017 roku (środa)

Program uroczystości:

godzina 17:00 - Msza Święta w Kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60 celebrowana przez Ks Abp Grzegorza Rysia Metropolitę Łódzkiego

godzina 18:00 – przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św Krzyża w Łodzi ulica H Sienkiewicza 38

godzina 18:20 – okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

Osoby i organizacje, które zamierzają złożyć kwiaty przed pomnikiem, proszone są o kontakt z Zarządem Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” do dnia 12 grudnia br. tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub na adres e-mail sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza poczty sztandarowe oraz członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach, tej tragicznej dla narodu polskiego, rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Bądźmy obecni i dajmy świadectwo pamięci wydarzeń sprzed 36 lat.Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

 

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Zwolnienie z pracy działacza związkowego

KOMUNIKAT Nr 20

02 listopada 2017 r

 Koleżanki i koledzy,

W dniu 16 października br prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, mimo sprzeciwu organizacji związkowej, rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art 52 Kp z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko Danielem Serwą, który podlegał szczególnej ochronie stosunku pracy; Według Komisji Zakładowej w UM Radomsko przyczyny zwolnienia działacza związkowego są nieprawdziwe, bezpodstawne, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, a związane są jedynie z działalnością związkową prowadzoną przez Pana Daniela Serwę na terenie Urzędu Miasta Radomsko.

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 19 października br. podjęło stanowisko, w którym stanowczo protestuje przeciwko skandalicznym działaniom Prezydenta J. Ferenca oraz żąda natychmiastowego przywrócenia do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej. Ponadto zwróciliśmy się do Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli w Urzędzie Miasta Radomsko, a o tym fakcie powiadomiliśmy Głównego Inspektora Pracy.

W związku z zaistniałą sytuacją Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w Radomsku.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

11 listopada - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KOMUNIKAT Nr 19

30 października 2017 r

Zarząd Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczną się 11 listopada 2017 r (sobota) Mszą Świętą w Archikatedrze Łódzkiej o godzinie 10:00.

Około godziny 12.30, po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wraz ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki organizują przemarsz ul. Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożą kwiaty i wysłuchają okolicznościowych przemówień.

Osoby i organizacje, które zechcą składać kwiaty przed pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zarządem Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628.

Do udziału w uroczystości szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.


Sekretarz ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Ireneusz Wach

plik do pobrania

Rocznica zamordowania Patrona „Solidarności” - bł. ks. Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT Nr 18

26 września 2017 r

W 33 rocznicę męczeńskiej śmierci bł ks Jerzego Popiełuszki, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w dniu 19 października br w kościele pw św Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu (ulica Hozjusza 2).

Godz. 17:30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18:00 – Msza święta w intencji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy Świętej modlitwa przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i złożenie kwiatów.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem przyjmowane są do dnia 17 października br. w Dziale Kontaktów (pok. 311) w Zarządzie Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18 lub telefonicznie 42 67-72-627 lub 42 67-72-628.

Wyjazd z Łodzi do Warszawy w dniu 19 października br. o godzinie 13.00 z al. Anstadta.

Koszt wyjazdu 35,- zł od osoby.

Poczty sztandarowe (3-osobowe) wyjeżdżają na koszt Zarządu Regionu.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie z negocjacji

KOMUNIKAT Nr 17

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zawiadamia o naborze na szkolenie z negocjacji dla członków Związku organizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • konflikt,
 • etapy negocjacji,
 • warunki skutecznych negocjacji,
 • zespół negocjacyjny,
 • o czym należy pamiętać negocjując Układ Zbiorowy Pracy,
 • strategie negocjacyjne,
 • taktyki negocjacyjne,
 • ćwiczenia negocjacyjne,
 • czynniki determinujące siłę związku zawodowego,
 • komunikat asertywności oraz „komunikat ja”,
 • symulacja negocjacji.

Termin szkolenia: 11 – 13 października 2017 r od godz. 9:00.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy organizacje związkowe o zgłaszanie osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 06 października 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

UWAGA:

Ze względu na warsztatowo-wykładowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona (20 osób).


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie z nowego prawa oświatowego

KOMUNIKAT Nr 16

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej zawiadamia o naborze na szkolenie dla nauczycieli z nowego prawa oświatowego obowiązującego od 1 września 2017 r

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawowe akty prawne oświaty,

- nowe warunki kształcenia, wychowania i opieki dzieci z niepełnosprawnością,

- ustawa Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe,

- przegląd nowych rozporządzeń jako najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo Oświatowe,

- nowa organizacja pracy szkół od 1 września 2017 r,

- zmiany w statucie szkoły,

- projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

- planowane zmiany w Karcie Nauczyciela,

- kwalifikacje nauczycieli od 1 września 2017 r,

- emerytury nauczycielskie,

- wnioski z pracy zespołu przy MEN ds statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty.

Termin szkolenia: 2 października 2017 r. w godz. 9.30-12.00

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 29 września 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół!


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania

Szkolenie ogólnozwiązkowe

KOMUNIKAT Nr 15

12 września 2017 r

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zawiadamia o naborze na podstawowe szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy Komisji Zakładowych

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- Ustawa o związkach zawodowych,

- Statut Związku,

- Schemat organizacyjny Związku,

- Uprawnienia Komisji Zakładowej,

- Uchwała finansowa,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- Rola Przewodniczącego Komisji Zakładowej jako lidera.

Termin szkolenia: 25 września 2017 r. w godz. 9.30-12.00

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, ul. Kamińskiego 18.

Prosimy organizacje związkowe o zgłaszanie osób chętnych na szkolenie w Dziale kontaktów do dnia 22 września 2017 r.: telefon 42 67-72-627, 42 67-72-628, e-mail:  kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl

UWAGA:

Ze względu na warsztatowo-wykładowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona.


Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

Marian Laskowski

plik do pobrania << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   starsze >>