Czytaj prasę

 

Styczeń

Decyzja nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

ws. pełnomocnictwa


Decyzja nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

ws. zgłoszenia tematów na posiedzenia WRDS WŁ w roku 2020


Uchwała nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Urzędzie Miasta Radomsko w Radomsku z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" w PGE Dystrybycja Łódź Teren S.A. Oddział Łódź z Rejestru Organziacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"