Czytaj prasę

 

Sierpień

Decyzja nr 71/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.


Decyzja nr 70/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi podyktowanej odstąpieniem od zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych nr 18 w Łodzi.


Decyzja nr 69/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ws. pokrycia przez RFS kosztów związanych z organizacją wyjazdu na protest w dniach 11-15 września 2013 r.


Decyzja nr 68/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

ws. zgody na zawieszenie udziału w pracach WKDS przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z terenu województwa łódzkiego


Decyzja nr 67/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

ws. zgłoszenia kandydatów do Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020


Decyzja nr 66/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ws. warunków wynagradzania pośredników pozyskujących reklamodawców zlecających usługi reklamowe świadczone podczas XXV MWK”S”iO


Decyzja nr 65/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu,  Turystyki i Rekreacji


Decyzja nr 64/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”


Decyzja nr 63/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ws. określenia formy organizacyjnej XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków oraz podejmowania decyzji w zakresie realizacji wyścigu


Decyzja nr 62/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ws. powołania Regionalnego Koordynatora Akcji Protestacyjnych