Czytaj prasę

 

Prezydium

PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU:

Przewodniczący
przew.lodz@solidarnosc.org.pl
Zastępca przewodniczącego - skarbnik
wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl
Zastępca przewodniczącego
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl
Zastępca przewodniczącego - sekretarz
wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.pl
sekretarz.lodz@solidarnosc.org.pl
członek Prezydium
czlonprez1.lodz@solidarnosc.org.pl
członek Prezydium
czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl