Czytaj prasę

 

Prezydium

PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU:

Przewodniczący
przew.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego - skarbnik
wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego - sekretarz
wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl