Czytaj prasę

 

Prezydium

PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU:

Przewodniczący
przew.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego - skarbnik
wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego
sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Zastępca przewodniczącego - sekretarz
wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl
 
Członek Prezydium                                                             
Przemysław Gręda                                                             
czlonprez1.lodz@solidarnosc.org.pl
 
Członek Prezydium                                                            
Michał Karolczyk                                                              
czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl