Czytaj prasę

 

Marzec

Uchwała nr 11/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 10/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2018


Decyzja nr 19/2019 z dnia 28 marca 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. złożenia wniosku dot. przystąpienia Szkoły Centrum do rządowego programu „Aktywna tablica”


Decyzja nr 18/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zgierzu w kadencji 2019-2023


Decyzja nr 17/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

ws.kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomsku w kadencji 2019-2023


Decyzja nr 16/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 15/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

ws. organizacji pikiety przed łódzkim Urzędem Wojewódzkim


Decyzja nr 14/2019 z dnia 21 marca 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa


Uchwała nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 13/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Uchwała nr 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Skanska SA. Nr 13 w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 7/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 12/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. zakupu sprzętu komputerowego


Decyzja nr 10/2019 z dnia 7 marca 2019 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS