Czytaj prasę

 

Marzec

Uchwała nr 08/2015 z dnia 27 marca 2015 (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 07/2015 z dnia 27 marca 2015 (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2014


Decyzja nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie, w kadencji 2015 – 2019


Decyzja nr 16/2015 z dnia 27 marca 2015

dot.: projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie likwidacji Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask


Decyzja nr 15/2015 z dnia 27 marca 2015

dot.: projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie wyłączenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie, Ostrów 55 98-100 Łask z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask


Decyzja nr 14/2015 z dnia 27 marca 2015

dot.: projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie likwidacji Technikum w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask


Decyzja nr 13/2015 z dnia 27 marca 2015

dot.: projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie wyłączenia Technikum w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask


Decyzja nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015

dotycząca: projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie likwidacji Gimnazjum w Dzietrznikach


Decyzja nr 11/2015 z dnia 19 marca 2015

dotycząca: projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie likwidacji Gimnazjum w Załęczu Małym


Decyzja nr 10/2015 z dnia 19 marca 2015

dotycząca: projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pątnów


Uchwała nr 6/2015 z dnia 16 marca 2015

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ALIOR Bank S.A. w Warszawie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 9/2015 z dnia 12 marca 2015

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście” w Łodzi oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Łódź zobowiązań przekształconego podmiotu


Decyzja nr 8/2015 z dnia 5 marca 2015

dotycząca: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań


Decyzja nr 7/2015 z dnia 5 marca 2015

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla radcy prawnego Hanny Jagielskiej do reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwościRegionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w sprawie przeciwko Radosławowi Pigoniowi o dyskryminowanie Anny Kaurzel tj. o czyn określony w art. 35 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych