Czytaj prasę

 

Maj

Stanowisko nr 1/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

ws. wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź