Czytaj prasę

 

Maj

Stanowisko nr 1/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

ws. wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź


Uchwała nr 16/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Drukarni Solaris Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solaris"


Decyzja nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przekazania dotacji celowej


Uchwała nr 15/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Osi Napędowych w Radomsku z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 14/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia nadwyżki wyniku finansowego


Uchwała nr 13/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania finansowego ZR za rok 2019


Decyzja nr 17/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia środków finansowych na zakup komputera


Decyzja nr 16/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

ws. pomocy z funduszu osobom szykanowanym i represjonowanym za działalność związkową


Decyzja nr 14/2020 z dnia 14 maja 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przekazania środków ochrony ondywidualnej


Decyzja nr 13/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

ws. zgłoszenia przedstawiciela do prac Komisji Wojewódzkiej konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy"


Decyzja nr 12/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

ws. odwołania posiedzenia ZR w dniu 25 maja 2020 r.