Czytaj prasę

 

Luty

Decyzja nr 21/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

dot.: projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby


Decyzja nr 20/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

dot.: uchwały nr XLI/216/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie


Decyzja nr 19/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

dotycząca:

- projektu uchwały nr XXXIV/…/2018 Rady Gminy Wierzchlas w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie.

- projektu uchwały nr XXXIV/…/2018 Rady Gminy Wierzchlas w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach

- projektu uchwały nr XXXIV/…/2018 Rady Gminy Wierzchlas w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mierzycach


Decyzja nr 18/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa


Uchwała nr 13/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. w Łodzi w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 12/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 11/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Elektrycznych „Zeltech” S.A. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 10/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przędzalnia Czesankowa „Arelan” S.A. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 09/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” „Modelarz-Mechanik” w Kutnie z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 08/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OBR „ORAM” w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 07/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy Podregionie Wieluń w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 06/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” PGE Dystrybucja   Łódź-Teren S.A. Oddział Łódź w Rejestrze Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”