Czytaj prasę

 

Luty

Uchwała nr 6/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 47/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/178/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 46/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXII/151/2017 Rady Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe


Decyzja nr 45/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Buczek  z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego oraz uchwały XXIII/170/2017 Rady Gminy Buczek w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Czestkowie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku


Decyzja nr 44/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 43/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XL/215/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 07 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 42/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXVI/458/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 41/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 06 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 40/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXI/420/17 Rady Gminy Zgierz z 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 39/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/3/2017 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 38/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXV/185/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 37/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVI/7/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2017 r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 36/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/239/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 lutego 2017r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pabianickiego


Decyzja nr 35/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 r. w spawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 34/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 33/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXI/183/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 32/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXV/129/17 Rady Gminy Piątek z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 31/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXIX/166/201717 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego w Gminie Brzeźnio


Decyzja nr 30/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/150/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 29/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot: uchwały nr XXX/171/2017 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 28/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr 190/XX/2017 Rady Miejskiej w Pajęcznie dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 27/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/150/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 26/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania publicznych sieci szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 25/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/237/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych


Decyzja nr 24/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXI/204/2017 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 23/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Jeżów


Decyzja nr 22/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIV/233/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w mieście Brzeziny


Decyzja nr 21/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXV/127/17 Rady Gminy Ładzice z dnia 07 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 20/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/180/2017 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej  z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 19/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego


Decyzja nr 18/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Wartkowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 17/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/375/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 16/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Dalików z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 15/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXVIII/330/2017 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Zgierskiego


Decyzja nr 14/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXXIV/319/2017 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym, do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały nr XXII/198/2012 roku w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Decyzja nr 13/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

dot.: uchwały nr XXX/194/2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęczyca do nowego ustroju szkolnego


Decyzja nr 12/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla H. Jagielskiej


Decyzja nr 11/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

ws. pochówku śp. dr K. Tronczyńskiego


Decyzja nr 10/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

ws. organizacji uroczystości 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi


Uchwała nr 5/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

ws. wykreślenia Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” Sp. z o.o. w Łodzi z Rejestru Organizacji Podzakładowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Decyzja nr 9/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

ws. zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Wyborczej


Decyzja nr 8/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zduńskiej Woli, w kadencji 2017 – 2021


Decyzja nr 7/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poddębicach, w kadencji 2017 – 2021


Decyzja nr 6/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Decyzja nr 5/2017 z dnia 03 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa dla Jarosława Jędrzejczaka


Uchwała nr 4/2017 z dnia 03 lutego 2017 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Małego Dziecka nr 2 w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”