Czytaj prasę

 

Lipiec

Decyzja nr 28/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. zakupu okolicznościowych monet


Decyzja nr 27/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

ws. pełnomocnictwa


Decyzja nr 26/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

ws. projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi wymienionych w piśmie Wiceprezydenta Miasta Łodzi z dn. 1 lipca 2020 r.


Uchwała nr 18/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 25/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

ws. powołania na stanowisko dyrektora Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" im. Z. Jarzębowskiej


Decyzja nr 24/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Decyzja nr 23/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Decyzja nr 22/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

ws. zgłoszenia inicjatywy nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Decyzja nr 21/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS


Decyzja nr 20/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 19/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.

ws. zgody na przeprowadzenie pikiety protestacyjnej przec UMŁ