Czytaj prasę

 

Linki

Projekt realizowany przez ZR ZŁ NSZZ "Solidarność"

http://www.solidarnosc.lodz.pl/projekty/

Biuro projektu: ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź,
tel. 42 677-26-11 fax. 42 677-26-13,
e-mail:
projekty.lodz@solidarność.org.pl


KK NSZZ "Solidarność"

http://www.solidarnosc.org.pl


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w DALKIA Łódź

http://nszzsolidarnosc-dalkia-lodz.pl/


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w DELL

http://zorganizowani.webnode.com//


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w  "Hutchinson" Łódź 2

http://www.solidarna.strefa.pl./


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w WSRM w Łodzi

http://www.solidarnoscwsrm.pl/aktualnosci/


"Tygodnik Solidarność"

http://www.tygodniksolidarnosc.com


Sekcja Międzyregionalna Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

http://lodz.oswiata-solidarnosc.pl/


Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ ''Solidarność''

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/


Krajowa Sekcja Branży Metalowców

http://sekretariatmetalowcow.pl/pl-PL/


Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum"

http://www.centrum.edu.lodz.pl/


Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego

http://www.solidarnosc.lodz.pl/PAOKZ/aktualnosci.htm


Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

http://www.wyscig.com.pl


IPN Oddział Łódź

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/274/Kalendarium_imprez__IPN_Oddzial_Lodz.html