Czytaj prasę

 

Kwiecień

Decyzja nr 11/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

ws. odwołania posiedzenia ZR w dniu 27 kwietnia 2020 r.


Decyzja nr 10/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

ws. projektu uchwały Rady Miejskiejw sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź


Uchwała nr 12/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie