Czytaj prasę

 

Czerwiec

Uchwała nr 17/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

ws. wykreślenia Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"