Czytaj prasę

 

1 %

 


           

Podzielmy się podatkiem

Podzielmy się swoim podatkiem - aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać organizację bądź osobę, na rzecz której ma nastąpić przekazanie odliczonej kwoty podatku. Prosimy o przekazanie „jednego procenta” na jedną z poniższych organizacji lub osób.

Na Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystki i Rekreacji w Łodzi

Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Łodzi z siedzibą przy ul. Kamińskiego 18  prosi o wsparcie działalności poprzez przekazanie 1 procenta podatku dochodowego. Stowarzyszenie jest organizatorem m.in. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków.

Numer KRS:   0000163719


Przekazując 1 procent podatku na:

FUNDACJA AVALON

z dopiskiem Marczak, 3914

pomagają  Państwo  w  pokryciu  kosztów  rehabilitacji, pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pomóżmy mu stanąć na nogi.

 

Syn naszego kolegi, długoletniego członka Prezydium, byłego sekretarza Zarządu Regionu Henryka Marczaka w 2013 roku doznał zawału rdzenia kręgowego spowodowanego umiejscowionym tam tętniakiem, skutkiem czego nastąpił niedowład kończyn dolnych.

Na początku 2014 r. przeszedł skomplikowaną oraz ryzykowną operację usunięcia tętniaka. Paraliż kończyn dolnych jednak nie ustąpił, a na skutek komplikacji doszedł jeszcze niedowład kończyn górnych. Pomimo upływu lat Kamil wciąż jeździ na wózku inwalidzkim. Dla prowadzenia aktywnego życia, potrzebna mu jest ciągła rehabilitacja, specjalistyczne zabiegi oraz odpowiedni sprzęt umożliwiający poruszanie się. Pociąga to za sobą konieczność wydatkowania dużych środków finansowych.

Numer KRS: 0000270809


Przekaż 1% podatku na:

FUNDACJA JAŚ I MAŁGOSIA

Cel szczegółowy: #668 Michał Kajewski

Syn naszego Kolegi, członka Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Przewozach Regionalnych, Michał Kajewski gdy skończył 2 lata, zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy. Od tego czasu jest pod opieką Fundacji Jaś i Małgosia, gdzie uczęszcza na terapię i do przedszkola. Wielu rzeczy jeszcze nie rozumie, ale bardzo szybko się uczy. Na pewno odpowiednia terapia mu w tym pomoże. Dzięki wsparciu finansowemu, będzie mu łatwiej osiągnąć jak najwięcej w dążeniu do samodzielności.

Numer KRS: 0000127075


Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Przewozach Regionalnych zwraca się z uprzejmą prośbą o włączenie się do akcji i pomoc dla córki członka organizacji Basi Kudlińskiej


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi prosi o przekazanie 1 % swojego podatku na leczenie i rehabilitację Kolegi JACKA MYŚLAKA.

W sierpniu 2012 roku, w wyniku nieudolnie przeprowadzonego zabiegu Jacek doznał udaru rdzenia kręgowego. W jednej chwili, z aktywnego zawodowego strażaka stał się inwalidą 1grupy, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jego stan zdrowia cały czas wymaga codziennej, kosztownej rehabilitacji.

Jacek, dziękując darczyńcom z roku ubiegłego, ponownie zwraca się do wszystkich o pomoc. Jeżeli nie przekazaliście jeszcze swojego 1% innym potrzebującym, to zamiast oddawać go fiskusowi, wypełniając PIT, wskażcie proszę :

KRS Fundacji 0000186434

oraz wpiszcie:

Cel szczegółowy 1 %” -  Na leczenie Jacka Myślaka 268/M”

Zadeklarowane przez Państwa kwoty wpłyną na wskazane subkonto przy Fundacji. Możecie być pewni, że zgromadzone środki przeznaczone zostaną wyłącznie na pokrycie kosztów leczenia naszego Kolegi (zakupu leków, opłatę rehabilitacji oraz zakup sprzętu dla niepełnosprawnych).

Dziękujemy w imieniu własnym i Jacka za każdy przejaw życzliwości i zrozumienia.


Na prośbę Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Lokali Miejskich w Łodzi zwracamy się o pomoc dla 8-letniego Filipa, który potrzebuje pilnej operacji ratującej życie.

Pomimo tak młodego wieku, przeżył już bardzo wiele. Urodził się z wadą serca w postaci tetralogii Fallota ze współistniejącymi wadami układu krążenia. Niestety, 3 operacje kardiochirurgiczne przeprowadzone w Centrum Zdrowia Matki Polki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Stan zdrowia chłopca pogarsza się w bardzo szybkim tempie. Jedyną szansą na uratowanie jego życia jest bardzo kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. Lekarze z kliniki w Stanford w USA, po obejrzeniu wyników badań Filipka, zakwalifikowali go do operacji, ale by ta mogła się odbyć, rodzice chłopca muszą zebrać ponad 4,5 mln zł.

Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie w walce o życie Filipa.

Numer KRS Fundacji SIEPOMAGA 0000396361

Cel szczegółowy 1% - 0106591 Filip

Więcej na ten temat tutaj