Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 29 czerwca 2009 r.

 

ws. ustawy antykryzysowej

 

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko zignorowaniu porozumienia i kompromisu osiągniętego w sprawie paktu antykryzysowego pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi oraz wprowadzeniu przez stronę rządową, w ostatecznym projekcie rządowym skierowanym do Sejmu zapisów szczególnie niekorzystnych dla pracowników.

            Zapis umożliwiający wprowadzenie 12-to miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich sytuacji finansowej, oznacza w praktyce wydłużenie czasu pracy, likwidację płatnych dodatków za nadgodziny, a tym samym znacznie obniżenie wynagrodzeń. Postępowanie takie należy uznać za cyniczne wykorzystywanie kryzysu i rosnącego poczucia zagrożenia wśród pracowników dla kolejnych prób przeforsowania przez rząd Donalda Tuska antypracowniczych rozwiązań.

            Z głębokim oburzeniem przyjmujemy brak propozycji rzędu w zakresie podwyższenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej. Uważamy, że poprzez blokadę środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w aktualnie obowiązującej ustawie budżetowej, rząd dokonuje oszczędności kosztem najuboższych.

            Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wzywa rząd koalicji PO – PSL do zaprzestania działań pozorowanych i podjęcia rzeczywistych konsultacji z partnerami społecznymi. Wprowadzenie przez rząd rozwiązań uderzających w pracowników dla firm nie dotkniętych skutkami kryzysu może sprowokować niepokoje społeczne.

 

 

Sekretarz

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”

(-) Henryk Marczak