Stanowisko                                                                                         

Prezydium

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”

z dnia 02 grudnia 2009 r.

 

ws. likwidacji linii kolejowej Nr 131.

 

 

            Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” popiera słuszny protest Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP PLK S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi przeciwko likwidacji ruchu pociągów pasażerskich na linii nr 131 na odcinku Zduńska Wola Karsznice-Inowrocław.

            Naszym zdaniem każda likwidacja pociągów pasażerskich jest kolejnym działaniem przeciwko Polskim Kolejom Państwowym oraz żywotnym interesom mieszkańców, w tym przypadku województw łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a szczególnie tych, którzy dojeżdżają do pracy, szkół i uczelni. Postępowanie takie może spowodować likwidację znacznej ilości miejsc pracy.

            Popieramy postulaty postawione przez KZ NSZZ „Solidarność” PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi:

·       utrzymania przewozów pasażerskich na linii 131 na odcinku Zduńska Wola Karsznice-Inowrocław,

·       podpisania umowy między organizatorami przewozów a przewoźnikiem na finansowanie przewozów zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie kolejowym.