Czytaj prasę

 

Aktualności

29 września odbyła się manifestacja w Warszawie przeciwko polityce Rządu

Polski świat pracy wraz z pracownikami całej Europy – solidarnie -  protestował 29 września w Warszawie przeciwko przerzucaniu ciężaru kryzysu na pracownika.

Protest organizowany przez NSZZ „Solidarność" pod hasłem: Nie – dla cięć budżetowych! Tak – dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego!

Przed kancelarię Premiera RP przybyło przeszło 8 tysięcy związkowców z całej Polski manifestując swe niezadowolenie. Było głośno ale spokojnie.

Najwięcej było związkowców z NSZZ „Solidarność”, ale nie brakowało też przedstawicieli innych związków zawodowych.

Na manifestaję z Regionu Ziemia Łódzka przybyło około 500 osób.

Podobne manifestacje odbyły się w Brukseli, Portugalii, Rumunii, Czechach, Serbii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie i Cyprze. W Hiszpanii związkowcy przeprowadzili strajk generalny. W Brukseli manifestowała też delegacja łódzkiej „Solidarności”.

Decyzję o organizacji demonstracji i pikiet w stolicach europejskich podjęła decyzję Europejska Konferencja Związków Zawodowych. Główne hasła wszystkich tych europejskich działań protestacyjnych sprzeciwiają się zrzucaniu odpowiedzialności za skutki kryzysu na barki najsłabszych grup społecznych. Właściciele instytucji finansowo – gospodarczych, doradcy finansowi domagają się zaciskania pasa i oszczędzania, cynicznie mówią o potrzebie ograniczania wydatków socjalnych, podwyższania wieku emerytalnego, ograniczania wynagrodzeń pracowniczych.

Niestety Rządy wielu krajów europejskich, w tym Polski popierają taką właśnie antyspołeczną politykę elit finansowych. Dzisiaj w Polsce systematycznie rosną koszty utrzymania, od wielu tygodni widzimy wzrost cen mięsa, chleba, wielu innych artykułów pierwszej potrzeby a jeszcze Rząd chce podwyższyć podatek VAT obciążający przede wszystkim najuboższe warstwy społeczne. Większy VAT np. na paliwo spowoduje wzrost wszystkich cen, głównie artykułów spożywczych, lekarstw, energii. Dodatkowo większy VAT na książki ogranicza krąg osób, które chcą czytać i pogłębiać swoją wiedzę. Czyżby łatwiej rządziło się niewykształconymi ludźmi?

Ponadto Rząd:

  • zamraża poziom wynagrodzeń,
  • ogranicza ilość osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych,
  • zamierza podwyższać wiek emerytalny w celu zablokowania wypłacania emerytur z ZUS.

Obrona pracowników Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” postanowił wziąć w obronę pracowników Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Sp z oo.

            Pomimo wielomiesięcznych starań Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w ŁPO Sp. z o.o. mających na celu  poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz mimo wyrzeczeń ze strony pracowników, władze miasta nie podjęły dialogu ze związkami zawodowymi, nie prowadziły konsultacji, ani nawet nie informowały pracowników, tylko podjęły arbitralną decyzję o sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa.  Zwracamy się do Prezydenta Miasta Łodzi o  zabezpieczenie praw pracowniczych, a przede wszystkim gwarancji miejsc pracy i godziwej płacy podczas realizacji tej decyzji Rady Miejskiej. Uważamy, że przy sprzedaży przesiębiorstwa należy informować pracowników, a decyzje podejmować po konsultacji z przedstawicielami organizacji związkowych w duchu dialogu z partnerami społecznymi

       Zarząd Regionu zwrócił się do władz miasta o zajęcie się sprawą skandalicznego głosowania w/w Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi i ponownego potwierdzenia ważności tej uchwały.

Tekst stanowiska ZR

          

17 września - Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

 

W związku z rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 17 września br.

o godz. 14.00 dla upamiętnienia tej daty złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi.

W uroczystości również uczestniczyli i kwiaty złożyli przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, organizacji kombatanckich oraz młodzieży szkolnej.

 

Ponad 215 000 podpisów

Do dnia 14 września zbierane były podpisy pod projektem ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Zebrano ponad 215 000 podpisów

Celem proponowanej ustawy jest zrealizowanie akcji repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia, które same, bądź ich przodkowie byli zesłani lub deportowani przez władze ZSRR w ramach stalinowskich represji i które wyraziły wolę powrotu do Macierzy.

Z prośbą o wsparcie wystąpił Jakub Płażyński, syn tragicznie zmarłego śp. Macieja Płażyńskiego, który jako Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" przygotował obywatelski projekt ustawy o repatriacji. Smoleńska tragedia przerwała pracę nad tą inicjatywą.

Dla skuteczności obywatelskiego projektu ustawy, potrzebne było zebranie 100 tysięcy podpisów obywateli pod projektem ustawy.

W akcję zbierania podpisów włączył się również Region Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność".

Flaga Solidarności na szczycie 7-tysięcznika

 

Michał Ruszkowski i Michał Stachowiak - dwaj łódzcy studenci podczas tegorocznych wakacji zamieścili flagę „Solidarności” na szczycie 7-tysięcznika - Pik Lenina

 

Pik Lenina to drugi co do wysokości szczyt byłego ZSRR leżący na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu w Górach Zaałajskich, w Pamirze Góra jest niezwykle trudna, pochłonęła niejedno ludzkie życie, do tego 30-sto stopniowy mróz i wiatr wiejący z siłą ok 150 km/godz.

Trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję!

Oczywiście nie była to pierwsza wyprawa młodych studentów: Ruszkowski zaliczył już Mont Blanc (4810 m n.p.m.) a Stachowiak Pico de Orizaba wulkan w Ameryce Środkowej (5636 m n.p.m).
Wspinacze chcą wydać album fotograficzny oraz film dokumentalny upamiętniającą wyprawę. 

Patronem wyprawy był m.in. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.

Otwarcie historycznej Sali BHP

24 08 2010 r odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej historycznej Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej.

Wzięli w nim udział sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, członkowie Komisji Krajowej, kierownictwo gdańskiego IPN oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które wsparły jej remont. Abp Tadeusz Gocłowski  dokonał aktu wyświęcenia budynku. Remont Sali trwał 4 lata.

- Sala BHP jest dla Związku świętym miejscem, jakby powiedziała młodzież - kultowym. To ogromna satysfakcja, że możemy się tu spotkać -mówił Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność". Następnie szef „S" wręczył pamiątkowe podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji, które wsparły renowację Sali BHP. Wśród wyróżnionych znalazł się Region Ziemi Łódzkiej „S” oraz Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” z MPK Łódź.

Obecnie w historycznej Hali, w której były podpisywane Porozumienia Sierpniowe prezentowana jest wystawa zdjęć i pamiątek z okresu strajków w Stoczni Gdańskiej i działalności NSZZ "Solidarność" oraz publikacje wydane przez IPN dotyczące historii "S".

Wystawa Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980-1989

W ramach obchodów 30-lecia powstania NSZZ “Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” wraz z Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi zapraszają na wystawę “SOLIDARNOŚĆ ZIEMI ŁÓDZKIEJ 1980-1989”.

Ekspozycja prezentowana jest w sali muzealnej NSZZ “Solidarność” w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260.

Wystawa otwarta została 3 września br.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>