Czytaj prasę

 

Aktualności

XXIX rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” obchodził w poniedziałek 13 grudnia dwudziestą dziewiątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczystości rozpoczęto wręczeniem medali Ministra Sprawiedliwości prawnikom, którzy swoją postawą potrafili sprzeciwić się oraz stawić czynny opór rozkazom i wytycznym władzy totalitarnej. Ludziom, którzy używając całej swojej wiedzy i wszelkich możliwych środków prawnych, robili wszystko, by nie dopuścić do haniebnych wyroków skazujących ludzi „Solidarności” w nierównej walce z reżimem.

Z Regionu Ziemia Łódzka najwyższe odznaczenie resortowe Ministra Sprawiedliwości przyznano: Rafałowi Kasprzykowi, Markowi Markiewiczowi, Stanisławowi Maurerowi, Zbigniewowi Maciejewskiemu oraz pośmiertnie: śp. Marii Budzanowskiej i śp. Andrzejowi Kernowi.  

R. Kacprzyk i M. Markiewicz odznaczenia odebrali podczas uroczystości, która odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie w dniu 31 sierpnia.

W poniedziałek 13 grudnia w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wręczył medale pozostałym prawnikom. Śp. Andrzeja Kerna reprezentowała rodzina: żona i córka a śp. Marię Budzanowską – bratanica.

O godz.16.00 podczas mszy świętej w Kościele oo. Jezuitów p.w. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi modlono się w intencji ofiar stanu wojennego, a następnie zebrani z zapalonymi zniczami przeszli ulicą Sienkiewicza pod „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przed Kościołem Podwyższenia Św. Krzyża.

- Jesteśmy tu po raz dwudziesty dziewiąty, aby przypomnieć zbrodnię, jakiej dokonano na narodzie polskim i uczcić ofiary najbardziej czarnego dnia powojennej Polski– mówił Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności'' w okolicznościowym przemówieniu. Następnie przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, przedstawiciele instytucji, komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe naszego Związku.

Obchody  XXIX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Regionie Ziemia Łódzka zakończonowręczeniem medali O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989"w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi. Kapituła medalu tym razem uhonorowała 53 osoby.

   

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2010 roku Społeczny Komitet Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych im Grzegorza Palki zorganizował uroczystości z okazji 92 Rocznicy odzyskania Niepodległości.

Rozpoczęły się one tuż przed godziną 13 od uformowania szyku przed budynkiem pierwszej siedziby Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" na ulicy Piotrkowskiej. Pochód otwierały poczty sztamdarowe, a tuż za nimi szli przewodniczący Społecznego Komitetu Waldemar Krenc oraz honorowy przewodniczący Społecznego Komitetu Jerzy Kropiwnicki. Przy dźwiękach marszy uczestnicy uroczystości przeszli do ulicy Traugutta, a następnie pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tam rozpoczął się wiec związany z Narodowym Świętem Niepodległości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Waldemar Krenc oraz Jerzy Kropiwnicki.

Odpowiedni nastrój zapewniała orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi grając pieśni patriotyczne - m.in. wiązankę pieśni legionowych. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek i kwiatów przez przybyłe delegacje. 


 

Oferta szkoleniowa

 

Masz w domu lub pracy komputer ale nie potrafisz na nim pracować

 

  • masz czas w godzinach popołudniowych
  • jesteś kreatywny
  • chcesz wiedzieć więcej
  •  

Ośrodek Szkoleniowy przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje kursy komputerowe w godzinach popołudniowych, sezonowo - po promocyjnych cenach.

 

Zajęcia odbywać się będą w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi ul. Kamińskiego 17/19 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-20,00. 

W miesiącach styczeń – luty 2011 roku organizujemy:

  • kurs „Podstawy obsługi komputera” – 60 godzin.

Cena 300 zł. od osoby dla członka NSZZ „S” 260 zł.

  • Kurs komputerowy I stopnia 50 godzin.

Cena 300 zł. od osoby dla członka NSZZ „S” 260 zł

Szczegóły dotyczące programów kursu, terminów oraz zapisy od listopada do grudnia br. przyjmuje Ośrodek Szkoleniowy Zarządu Regionu w Łodzi ul. Kamińskiego 18 pok. 209 tel. 42 67 72 616 lub e-mail szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl 

 

UWAGA! Dla osób zgłaszających grupę 10-osobową dodatkowo 10 % zniżki.

Szkolenie „Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”

Szkolenie

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zaprasza członków naszego Związku na szkolenie „Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”.

Projekt skierowany jest do pracowników  zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" z terenu woj łódzkiego. W ramach wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci (do lat 7) zorganizujemy dwa szkolenia na które będzie można zabrać podopiecznych. Pierwsze odbyło się w wakacje tego roku, a na drugie zapraszamy latem 2011 roku – prosimy o nadsyłanie oddzielnych zgłoszeń na te wyjazdy.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne czterodniowe szkolenia składające się z następujących modułów:

Organizowanie i rozwój związku zawodowego:

- Rozwiązywanie problemów

- Elastyczne formy zatrudnienia

- Profesjonalne kontakty interpersonalne ukierunkowane na dialog i współpracę.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i promocyjne, dojazd, noclegi oraz wyżywienie.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu-zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w Pałacu Piorunów.

Osoby chcące wziąć udział w ww. szkoleniu proszone są o kontakt z kol. Magdaleną Smolarek z Biura Zarządu Regionu ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź pok. 206, tel. 42 677-26-11.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji - 1 kwietnia 2010 r. do 30 września 2011 r. 

„Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”

Rząd łamie ustalenia

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko lekceważeniu przez rząd premiera Donalda Tuska kolejnego porozumienia zawartego z partnerami społecznymi dotyczącego płacy minimalnej – czytamy w Stanowisku, podjętym podczas posiedzenia Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” w dniu 25 października tego roku.

Po raz pierwszy od czasu powołania Komisji Trójstronnej zdarzył się fakt, iż premier RP złamał porozumienie zawarte przez przedstawicieli rządu, pracodawców i związki zawodowe. 13 września br. podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku w wysokości 1408,-zł. brutto. Uchwałę w tej sprawie podpisały wszystkie strony Komisji Trójstronnej. Niestety, rząd zmienił zdanie. W demokratycznym państwie rządy ani władze ustawodawcze nie zmieniają porozumień Komisji Trójstronnej - czytamy w Stanowisku.

Pełny tekst Stanowiska Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej tutaj.

Krajowy Zjazd Delegatów

XXV Krajowy Zazd Delegatów NSZZ "Solidarność".

 

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko rocznica śmierci

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność zorganizował wyjazd na uroczystości liturgiczne ku czci blogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w dniu narodzin dla nieba

19 października 2010 r  w kościela Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, ul Hozjusza 2 została odprawiona uroczysta msza święta, w której wzięli udział związkowcy z Łodzi oraz Poczty Sztandarowe z Łodzi i Regionu Łódzkiego.

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę.

Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia 1980 roku jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówił podczas uroczystości beatyfikacyjnej Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>