Czytaj prasę

 

Aktualności

Oferta szkoleniowa

 

Masz w domu lub pracy komputer ale nie potrafisz na nim pracować

 

  • masz czas w godzinach popołudniowych
  • jesteś kreatywny
  • chcesz wiedzieć więcej
  •  

Ośrodek Szkoleniowy przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” organizuje kursy komputerowe w godzinach popołudniowych, sezonowo - po promocyjnych cenach.

 

Zajęcia odbywać się będą w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi ul. Kamińskiego 17/19 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-20,00. 

W miesiącach styczeń – luty 2011 roku organizujemy:

  • kurs „Podstawy obsługi komputera” – 60 godzin.

Cena 300 zł. od osoby dla członka NSZZ „S” 260 zł.

  • Kurs komputerowy I stopnia 50 godzin.

Cena 300 zł. od osoby dla członka NSZZ „S” 260 zł

Szczegóły dotyczące programów kursu, terminów oraz zapisy od listopada do grudnia br. przyjmuje Ośrodek Szkoleniowy Zarządu Regionu w Łodzi ul. Kamińskiego 18 pok. 209 tel. 42 67 72 616 lub e-mail szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl 

 

UWAGA! Dla osób zgłaszających grupę 10-osobową dodatkowo 10 % zniżki.

Szkolenie „Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”

Szkolenie

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zaprasza członków naszego Związku na szkolenie „Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”.

Projekt skierowany jest do pracowników  zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" z terenu woj łódzkiego. W ramach wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci (do lat 7) zorganizujemy dwa szkolenia na które będzie można zabrać podopiecznych. Pierwsze odbyło się w wakacje tego roku, a na drugie zapraszamy latem 2011 roku – prosimy o nadsyłanie oddzielnych zgłoszeń na te wyjazdy.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne czterodniowe szkolenia składające się z następujących modułów:

Organizowanie i rozwój związku zawodowego:

- Rozwiązywanie problemów

- Elastyczne formy zatrudnienia

- Profesjonalne kontakty interpersonalne ukierunkowane na dialog i współpracę.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i promocyjne, dojazd, noclegi oraz wyżywienie.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu-zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie odbywa się w Pałacu Piorunów.

Osoby chcące wziąć udział w ww. szkoleniu proszone są o kontakt z kol. Magdaleną Smolarek z Biura Zarządu Regionu ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź pok. 206, tel. 42 677-26-11.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji - 1 kwietnia 2010 r. do 30 września 2011 r. 

„Solidarni w życiu – Solidarni w pracy”

Rząd łamie ustalenia

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko lekceważeniu przez rząd premiera Donalda Tuska kolejnego porozumienia zawartego z partnerami społecznymi dotyczącego płacy minimalnej – czytamy w Stanowisku, podjętym podczas posiedzenia Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” w dniu 25 października tego roku.

Po raz pierwszy od czasu powołania Komisji Trójstronnej zdarzył się fakt, iż premier RP złamał porozumienie zawarte przez przedstawicieli rządu, pracodawców i związki zawodowe. 13 września br. podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku w wysokości 1408,-zł. brutto. Uchwałę w tej sprawie podpisały wszystkie strony Komisji Trójstronnej. Niestety, rząd zmienił zdanie. W demokratycznym państwie rządy ani władze ustawodawcze nie zmieniają porozumień Komisji Trójstronnej - czytamy w Stanowisku.

Pełny tekst Stanowiska Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej tutaj.

Krajowy Zjazd Delegatów

XXV Krajowy Zazd Delegatów NSZZ "Solidarność".

 

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko rocznica śmierci

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność zorganizował wyjazd na uroczystości liturgiczne ku czci blogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w dniu narodzin dla nieba

19 października 2010 r  w kościela Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, ul Hozjusza 2 została odprawiona uroczysta msza święta, w której wzięli udział związkowcy z Łodzi oraz Poczty Sztandarowe z Łodzi i Regionu Łódzkiego.

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę.

Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia 1980 roku jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówił podczas uroczystości beatyfikacyjnej Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

7 października odbył się strajk włoski w handlu

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) wraz ze swoją europejską strukturą oraz Europejską Konfederacją Związków Zawodowych ustanowiły dzień 7 października Światowym Dniem Godnej Pracy.

Ten sam dzień Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” ogłosiła dniem solidarności z pracownikami handlu.  

Tego dnia na terenie całego kraju odbyła się akcja protestacyjna pracowników handlu - strajk włoski polegający na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób szczególnie obowiązkowy zgodnie ze wszystkimi procedurami ustawodawców i pracodawców.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” chccieli zwrócić uwagę pracodawcom i ustawodawcom oraz klientom na pogarszające się warunki pracy i płacy w sektorze handlu. W tym dniu rozdawano ulotki informujące o akcji, w których „Solidarność” prosi klientów o wyrozumiałość i wsparcie. Protestujący przekonują, że nie chodzi o to, żeby utrudnić życie klientom, ale zwrócić uwagę na problemy pracowników.  

W Regionie Ziemi Łódzkiej grupa działaczy związkowych przeprowadziła akcję ulotkową w następujących hipermarketach i supermarketach: Real, Carreffour, Biedronka. Kasjerki zachęcano do wzięcia udziału w tego rodzaju proteście. Bartosz Wasilewski, zajmujący się rozwojem Związku w Regionie podkreślał, że zarówno klienci jak i personel do akcji podchodzili życzliwie i z wyrozumieniem. Personel w sklepie był nieco przestraszony, ludzie bali się, że kierownictwo wyciągnie w stosunku do nich konsekwencje za rozmowy ze związkowcami. Kasjerki, z którymi rozmawiano były przyjazne, cieszyły się, że ktoś upomina się o ich prawa.

Inaczej zachowywali się ochroniarze w poszczególnych sklepach. Ochrona chodziła za związkowcami zwracając uwagę na to z kim i o czym rozmawiają, zabierali ulotki wcześniej rozłożone na terenie sklepu.

Grupa działaczy była ubrana w charakterystyczne dla łódzkich związkowców z "Solidarności" żółte stroje.

Akcja NSZZ „Solidarność” w Łodzi cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Po przyjeździe ekip telewizyjnych ochrona REAL-a nie chciała nas wpuścić na teren sklepu – skarży się Bartosz. 

Praca w handlu nie chroni już przed ubóstwem. Wielu pracowników całymi latami pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę na czas określony za coraz mniejsze wynagrodzenia. Bez wątpienia potrzebne są zmiany legislacyjne, które powinny zapobiec dalszej degradacji (patologii) prawa pracy.

 

 

Apel KWPiI RŁ do rządu w sprawie wyższych emerytur

 

Komitet Więźniów Politycznych i Internowanych Regionu Łódzkiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą podniesienia wysokości emerytur tym internowanym w okresie PRL oraz więźniom politycznym z okresu stanu wojennego, których emerytury są niższe od średnich emerytur w kraju.

Przewodniczący Wojciech Gędek stwierdził, iż jeżeli apel do rządu nie przyniesie skutku wystąpi z projektem obywatelskim do Sejmu, pod którym zbierze 100 tys podpisów.

Tekst pisma do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>