Czytaj prasę

 

Aktualności

Krajowy Zjazd Delegatów

XXV Krajowy Zazd Delegatów NSZZ "Solidarność".

 

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko rocznica śmierci

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność zorganizował wyjazd na uroczystości liturgiczne ku czci blogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w dniu narodzin dla nieba

19 października 2010 r  w kościela Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, ul Hozjusza 2 została odprawiona uroczysta msza święta, w której wzięli udział związkowcy z Łodzi oraz Poczty Sztandarowe z Łodzi i Regionu Łódzkiego.

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę.

Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia 1980 roku jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówił podczas uroczystości beatyfikacyjnej Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

7 października odbył się strajk włoski w handlu

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) wraz ze swoją europejską strukturą oraz Europejską Konfederacją Związków Zawodowych ustanowiły dzień 7 października Światowym Dniem Godnej Pracy.

Ten sam dzień Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” ogłosiła dniem solidarności z pracownikami handlu.  

Tego dnia na terenie całego kraju odbyła się akcja protestacyjna pracowników handlu - strajk włoski polegający na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób szczególnie obowiązkowy zgodnie ze wszystkimi procedurami ustawodawców i pracodawców.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” chccieli zwrócić uwagę pracodawcom i ustawodawcom oraz klientom na pogarszające się warunki pracy i płacy w sektorze handlu. W tym dniu rozdawano ulotki informujące o akcji, w których „Solidarność” prosi klientów o wyrozumiałość i wsparcie. Protestujący przekonują, że nie chodzi o to, żeby utrudnić życie klientom, ale zwrócić uwagę na problemy pracowników.  

W Regionie Ziemi Łódzkiej grupa działaczy związkowych przeprowadziła akcję ulotkową w następujących hipermarketach i supermarketach: Real, Carreffour, Biedronka. Kasjerki zachęcano do wzięcia udziału w tego rodzaju proteście. Bartosz Wasilewski, zajmujący się rozwojem Związku w Regionie podkreślał, że zarówno klienci jak i personel do akcji podchodzili życzliwie i z wyrozumieniem. Personel w sklepie był nieco przestraszony, ludzie bali się, że kierownictwo wyciągnie w stosunku do nich konsekwencje za rozmowy ze związkowcami. Kasjerki, z którymi rozmawiano były przyjazne, cieszyły się, że ktoś upomina się o ich prawa.

Inaczej zachowywali się ochroniarze w poszczególnych sklepach. Ochrona chodziła za związkowcami zwracając uwagę na to z kim i o czym rozmawiają, zabierali ulotki wcześniej rozłożone na terenie sklepu.

Grupa działaczy była ubrana w charakterystyczne dla łódzkich związkowców z "Solidarności" żółte stroje.

Akcja NSZZ „Solidarność” w Łodzi cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Po przyjeździe ekip telewizyjnych ochrona REAL-a nie chciała nas wpuścić na teren sklepu – skarży się Bartosz. 

Praca w handlu nie chroni już przed ubóstwem. Wielu pracowników całymi latami pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę na czas określony za coraz mniejsze wynagrodzenia. Bez wątpienia potrzebne są zmiany legislacyjne, które powinny zapobiec dalszej degradacji (patologii) prawa pracy.

 

 

Apel KWPiI RŁ do rządu w sprawie wyższych emerytur

 

Komitet Więźniów Politycznych i Internowanych Regionu Łódzkiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą podniesienia wysokości emerytur tym internowanym w okresie PRL oraz więźniom politycznym z okresu stanu wojennego, których emerytury są niższe od średnich emerytur w kraju.

Przewodniczący Wojciech Gędek stwierdził, iż jeżeli apel do rządu nie przyniesie skutku wystąpi z projektem obywatelskim do Sejmu, pod którym zbierze 100 tys podpisów.

Tekst pisma do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

29 września odbyła się manifestacja w Warszawie przeciwko polityce Rządu

Polski świat pracy wraz z pracownikami całej Europy – solidarnie -  protestował 29 września w Warszawie przeciwko przerzucaniu ciężaru kryzysu na pracownika.

Protest organizowany przez NSZZ „Solidarność" pod hasłem: Nie – dla cięć budżetowych! Tak – dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego!

Przed kancelarię Premiera RP przybyło przeszło 8 tysięcy związkowców z całej Polski manifestując swe niezadowolenie. Było głośno ale spokojnie.

Najwięcej było związkowców z NSZZ „Solidarność”, ale nie brakowało też przedstawicieli innych związków zawodowych.

Na manifestaję z Regionu Ziemia Łódzka przybyło około 500 osób.

Podobne manifestacje odbyły się w Brukseli, Portugalii, Rumunii, Czechach, Serbii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie i Cyprze. W Hiszpanii związkowcy przeprowadzili strajk generalny. W Brukseli manifestowała też delegacja łódzkiej „Solidarności”.

Decyzję o organizacji demonstracji i pikiet w stolicach europejskich podjęła decyzję Europejska Konferencja Związków Zawodowych. Główne hasła wszystkich tych europejskich działań protestacyjnych sprzeciwiają się zrzucaniu odpowiedzialności za skutki kryzysu na barki najsłabszych grup społecznych. Właściciele instytucji finansowo – gospodarczych, doradcy finansowi domagają się zaciskania pasa i oszczędzania, cynicznie mówią o potrzebie ograniczania wydatków socjalnych, podwyższania wieku emerytalnego, ograniczania wynagrodzeń pracowniczych.

Niestety Rządy wielu krajów europejskich, w tym Polski popierają taką właśnie antyspołeczną politykę elit finansowych. Dzisiaj w Polsce systematycznie rosną koszty utrzymania, od wielu tygodni widzimy wzrost cen mięsa, chleba, wielu innych artykułów pierwszej potrzeby a jeszcze Rząd chce podwyższyć podatek VAT obciążający przede wszystkim najuboższe warstwy społeczne. Większy VAT np. na paliwo spowoduje wzrost wszystkich cen, głównie artykułów spożywczych, lekarstw, energii. Dodatkowo większy VAT na książki ogranicza krąg osób, które chcą czytać i pogłębiać swoją wiedzę. Czyżby łatwiej rządziło się niewykształconymi ludźmi?

Ponadto Rząd:

  • zamraża poziom wynagrodzeń,
  • ogranicza ilość osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych,
  • zamierza podwyższać wiek emerytalny w celu zablokowania wypłacania emerytur z ZUS.

Obrona pracowników Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” postanowił wziąć w obronę pracowników Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Sp z oo.

            Pomimo wielomiesięcznych starań Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w ŁPO Sp. z o.o. mających na celu  poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz mimo wyrzeczeń ze strony pracowników, władze miasta nie podjęły dialogu ze związkami zawodowymi, nie prowadziły konsultacji, ani nawet nie informowały pracowników, tylko podjęły arbitralną decyzję o sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa.  Zwracamy się do Prezydenta Miasta Łodzi o  zabezpieczenie praw pracowniczych, a przede wszystkim gwarancji miejsc pracy i godziwej płacy podczas realizacji tej decyzji Rady Miejskiej. Uważamy, że przy sprzedaży przesiębiorstwa należy informować pracowników, a decyzje podejmować po konsultacji z przedstawicielami organizacji związkowych w duchu dialogu z partnerami społecznymi

       Zarząd Regionu zwrócił się do władz miasta o zajęcie się sprawą skandalicznego głosowania w/w Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi i ponownego potwierdzenia ważności tej uchwały.

Tekst stanowiska ZR

          

17 września - Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

 

W związku z rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 17 września br.

o godz. 14.00 dla upamiętnienia tej daty złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi.

W uroczystości również uczestniczyli i kwiaty złożyli przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, organizacji kombatanckich oraz młodzieży szkolnej.

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>