Czytaj prasę

 

Aktualności

"Solidarność" w sprawie ACTA

Stanowisko
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w sprawie porozumienia
ACTA


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA.

Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność, solidaryzując się ze środowiskami protestującymi przeciwko trybowi przyjęcia i zapisom ACTA, wzywa rząd RP do zawieszenia decyzji podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA oraz żąda przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.

 

Dalsze protesty pracowników Coca-Coli

Pracownicy łódzkiego zakładu Coca-Coli HBC Polska 24 stycznia protestowali pod Stadionem Narodowym w Warszawie.

W pikiecie oprócz pracowników Coca Coli wzięli udział związkowcy z NSZZ “Solidarność” z innych zakładów pracy, zarówno z Łodzi jak i z regionów śląsko-dąbrowskiego, mazowieckiego i gdańskiego, solidaryzując się w ten sposób ze zwolnionymi pracownikami łódzkiego zakładu. Protest odbył się przed Stadionem Narodowym, gdzie będą odbywały się mecze Euro 2012, którego jednym ze sponsorów jest koncern Coca Cola.

Dyrekcja koncernu zwolnienia 165 osób z łódzkiego zakładu argumentuje trudnymi warunkami makroekonomicznymi i presją kosztów zewnętrznych. [...]Przeniesienie produkcji do innych zakładów produkcyjnych w Polsce, nie spowoduje, że spadnie cena cukru, czy cena paliwa[...] - mówi Sławomir Maciaszczyk, przewodniczący Komisji Zakładowej “Solidarności”. Pracownicy są przekonani, że głównym powodem likwidacji zakładu jest chęć pozbycia się “Solidarności” z firmy. Nie mogą pogodzić się też z formą, z jaką zostali zwolnieni.

Zapytanie ofertowe do projektu: „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” w związku z realizacją działania – "Wyjazd studyjny do Danii", w ramach realizowanego projektu „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” zgodnie z wytycznymi - przedstawia zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku.

Zbieramy podpisy - "Trambus" na ulicach Łodzi

Po ulicach Łodzi jeździ zabytkowy "Trambus", w którym zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego Polaków.

Mamy już ponad 200 tys. podpisów - akcja trwa

W Łodzi zebrano około 20 tysięcy, a w całym kraju - 200 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego

Ludzie są autentycznie przerażeni tymi propozycjami– mówił podczas konferencji prasowej w dniu 16 stycznia Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności”.

Akcja zbierania podpisów  trwa. Aby wniosek był rozpatrywany potrzebne jest 500 tysięcy podpisów. We wtorek (17.01) i środę (18.01) po Łodzi związkowcy z „Solidarności” będą jeździli zabytkowym trambusem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli składać podpisy.

Zabytkowy Trambus będzie oczekiwał na mieszkańców w następujących miejscach:

  • pl. Niepodległości       - w godzinach 10.00-12.00
  • ul. Piotrkowska 152    - w godzinach 12.00-14.00
  • pl. Wolności                  - w godzinach 14.00-16.00
  • Manufaktura                 - w godzinach 16.00-18.00

Akcja zbierania podpisów prowadzona jest także na terenie całego województwa, w siedzibach Rad Podregionów NSZZ „Solidarność” i w zakładowych strukturach związku.

Przewodniczący Krenc odniósł się także do kontraktów zawartych przez NFZ z łódzkimi placówkami służby zdrowia. Podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia, Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” w specjalnym Stanowisku bardzo krytycznie odniósł się do kontraktowania usług medycznych z niepublicznymi placówkami, które często nie spełniają wymogów zgodnych z rozporządzeniem ministerialnym. [...]Miasto Łódź w ostatnich latach skierowało dodatkowe środki finansowe dla miejskich zakładów opieki zdrowotnej dzięki czemu dostosowane zostały do nowych wymogów techniczno-budowlanych, wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt medyczny oraz zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. NFZ nie przyznając im kontraktów działają na szkodę społeczeństwa – czytamy w Stanowisku – Działania takie powodują brak stabilności zatrudnienia pracowników oraz ryzyko pogorszenia warunków leczenia pacjentów.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" żąda od łódzkiego oddziału NFZ ponownego przeanalizowania procedur negocjacyjnych na kontrakty w 2012 roku.

Tekst stanowiska tutaj

Pikieta pod Coca Colą

Chcemy pracy –

skandowali wyrzuceni pracownicy Coca Coli w Łodzi podczas pikiety w dniu 13 stycznia br

Około 100 osób pikietowało przed „Coca Cola” w Łodzi przeciwko zwolnieniu z pracy 165 osób.

Pracodawca dając im wypowiedzenia 5 stycznia, zakazał wstępu na teren zakładu pracy.

 Zakład w Łodzi funkcjonuje od 1993 roku, a więc niektórzy pracownicy przepracowali w firmie po kilkanaście lat. Nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy finansowe firmy. Coca cola strzeliła sobie gola – mówił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc nawiązując do objęcia sponsoringiem przez zakład Euro 2012.
W pikiecie wziął udział  Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Teresa Kowalska z NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.

Przewodniczący zakładowej „Solidarności” Sławomir Maciaszczyk złożył na ręce dyrektor ds. personalnych Coca Cola HBC Polska Irminy Wroteckiej petycję, o cofnięciu decyzji o likwidacji zakładu .

Pracownicy Coca Coli otrzymują liczne dowody poparcia m.in. od Rona Oswalda, Sekretarza Generalnego Światowych Związków Zawodowych. W piśmie czytamy m.in.:  Blisko 3  milliony związkowców -  członków Światowej Organizacji Spożywczych Związków Zawodowych (  IUF) na całym świecie, pozdrawia Was dzisiaj i wspiera Waszą pikietę i Wasz dzisiejszy protest. Popieramy całym sercem Waszą walkę o zachowanie miejsc pracy! [...] Proces konsultacji, a właściwie jej brak,  jest olbrzymim wstydem na honorze i dobrym imieniu firmy[...] i dalej [...] Jest to całkowicie nie do zaakceptowania, że firma przynosząca setki milionów euro zysków i uważająca się za firmę  "odpowiedzialną społecznie", firma, która jest głównym partnerem w sponsoringu największej imprezy sportowej w Polsce w tym roku po prostu wyrzuca swoich  pracowników,  tak jak się wyrzuca jednorazowe butelki , które produkuje!

W poniedziałek planowane są rozmowy Dyrekcji ze związkowcami. Jeśli nie zostaną zmienione decyzję odnośnie zwolnień związkowcy, zapowiadają dalszą walkę o utrzymanie miejsc pracy.

 

Miejskie przychodnie przegrały z prywatnymi

W dniu 10 stycznia w Zarządzie Regionu łódzkiej „Solidarności” spotkali się związkowcy z placówek służby zdrowia z przewodniczącym Regionu Waldemarem Krencem w związku z zawartymi kontraktami na świadczenie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi.


NFZ podpisał kontrakty z placówkami bez ich uprzedniej kontroli. W rzeczywistości okazało się, że większość kontraktów zawarto z Niepublicznymi placówkami ZOZ-u, które nie spełniają podstawowych wymogów stawianych przez NFZ.  Dyrektorzy miejskich placówek zawiadomili organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez łódzki oddział NFZ. Ich zdaniem oferty Niepublicznych ZOZ były niezgodne z prawdą.

Podczas spotkania wypracowano projekt Stanowiska, który zostanie przedstawiony podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Regionu, które odbędzie się w poniedziałek, 16 stycznia.

Osoby mające uwagi dotyczące zawieranych kontraktów na usługi medyczne zawarte w roku 2012 proszone są o kontakt z członkiem Prezydium ZR Marianem Laskowskim: tel. 663 789 011, e-mail: marlas5@o2.pl

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>