Czytaj prasę

 

Aktualności

Bulwersujące orzeczenie sądu

W dniu 9 marca br Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście utrzymał w mocy Postanowienie Prokuratora IPN o umorzeniu śledztwa prowadzonego z Urzędu, w sprawie  represji doznanych w stanie wojennym przez Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego, liderów łódzkiej „Solidarności” w latach 80-ych ubiegłego wieku.

Jest to wyrok ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 A. Słowik i J. Kropiwnicki domagali się skazania winnych ich aresztowania i prześladowań, tym bardziej, że zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był bezprawny.  Sąd Rejonowy w Łodzi podtrzymał jednak Postanowienie Prokuratora IPN  argumentując, iż sądzący  i wydający wyrok działali zgodnie z ówczesnym prawem i nie zdawali sobie sprawy, że łamią prawo.

Stanowisko Preyzdium ZR ws. zamiaru sprzedaży ZWiK

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" na swoim posiedzeniu w dniu 8 marca 2012 r przyjął stanowisko w sprawie zamiaru sprzedaży Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z oo w Łodzi.

Treść stanowiska poniżej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele łódzkiej „Solidarności” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu.

1 marca po raz drugi, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zgodnie z wolą inicjatorów ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., dzień ten obchodzony jest, jako święto państwowe i jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich męstwo, patriotyzm, za przelaną krew i cierpienia w obronie Ojczyzny.

Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy ul. Karola Anstadta 7 odbyła się konferencja popularno-naukowa. W tym budynku w latach 1945-1956, znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Bądźmy solidarni

Nasz kolega i długoletni współpracownik „Solidarności” w Kutnie Krzysztof Michalski, od roku zmaga się z nowotworem mózgu.

Przeszedł już operację usunięcia części guza, a w chwili obecnej poddawany jest chemioterapii. Jednakże leczenie to jest bardzo kosztowne, wynosi ponad 8 tysięcy złotych co 3 tygodnie i nie jest refundowane przez NFZ.

 Krzysztof zostawił ślad na kartkach historii Związku, między innymi jako działacz opozycji młodzieżowej i solidarnościowej w latach 80-tych. Stał na czele Grup Specjalnych, które powstały przy Rejonowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Czynnie działał jako redaktor naczelny „Gazety Podziemnej”.

 Jest człowiekiem niezwykle wrażliwym i dobrodusznym. Zawsze stara się pomagać innym w miarę swoich możliwości. Teraz On potrzebuje Nas!

 W imieniu Rady Podregionu Kutno zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, z prośbą o wsparcie finansowe dla Krzysztofa, które będzie szansą na zakup kosztownych leków i Jego walkę z chorobą.

 Środki można przekazać za pośrednictwem Społecznej Fundacji Miasta Kutno:

PKO BP I/o Kutno Nr 31 1020 3440 0000 7802 0063 0939 z dopiskiem „Krzysztof Michalski”, a także w ramach rocznego rozliczenia podatkowego przekazując 1% podatku dochodowego na konto Społecznej Fundacji Miasta Kutna

Nr KRS 0000089639, w pozycji cel szczegółowy: Krzysztof Michalski.

Konferencja prasowa 27.02.2012

27 lutego w siedzibie łódzkiej "Solidarności" odbyła się konferecja prasowa.

Posiedzenie ZR ZŁ z udziałem wojewody Jolanty Chełmińskiej

W dniu 27 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność”, którego  gościem była wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

 

Związkowcy mieli do wojewody wiele pytań. Dotyczyły one między innymi problemów z kontraktami usług medycznych z NFZ,  planów podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji szkół, a także licznych przypadków zwolnień pracowników i zastępowania ich pracownikami zatrudnionymi na tzw. umowy śmieciowe. Jolanta Chełmińska obiecała, że przyjrzy się bliżej niektórym problemom zgłaszanym przez związkowców. Podczas spotkania przewodniczący W. Krenc podkreślił dobrą współpracę w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na terenie naszego województwa, jednak zaznaczył brak takiej współpracy na szczeblu kraju. Na posiedzeniu zostały przyjęte dwa stanowiska:

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów

W Łodzi zebrano 57 800 podpisów, a w całym kraju 1,5 miliona.

Wykaz organizacji zakładowych zbierających podpisy. Stan na dzień 24 lutego

Podpisy zebrane w podregionach:

Zduńska Wola   - 3040

Kutno                  - 2400

Pabianice          - 2100

Radomsko        -1658

Zgierz                 - 2441

Sieradz              - 2340

Wieluń               - 1393

Ozorków            -   745

Koluszki             -  470

Łask                   -  540

Brzeziny            -   508

Poddębice        -    80

Razem   17715      

Podpisy zebrane przez osoby prywatne, parafie i przez wolontariuszy  - 6720

KZ z Łodzi   - 33381

Ogółem na dzień  24-02-2012r.   - 57816

 

Anna Kerner przelicza kolejną partię podpisów<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>