Czytaj prasę

 

Aktualności

Solidarność na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego

We wtorek, 6 maja na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego odbyła się dyskusja na temat łamania praw pracowniczych przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku; na posiedzenie przybyli przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem.

 

Sprawa dotyczy zwolnienia dyscyplinarnego z pracy przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Anny Kaurzel. - Dla nas tak ewidentnego złamania prawa jeszcze nie było. Gdy tylko wpłynie do nas odpowiedź na skargę do zarządu powiatu, złożymy do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - powiedział przewodniczący Waldemar Krenc.

Rozmowa z W. Krencem tutaj

Sprawdzam polityka

Rozpoczęła się kampania społeczna przygotowana przez NSZZ "Solidarność" -  "Sprawdzam polityka", jej celem jest rozliczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie.

"Solidarność" będzie piętnować tych kandydatów do PE, którzy głosowali za przyjęciem antypracowniczych przepisów. Więcej na stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

15 kwietnia br w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia  Statuetek i Certyfikatów VI edycji konkursu„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, której organizatorem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”; akcja ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, a o wyborze decyduje Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie może ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Miło nam donieść, iż w tej edycji, wśród laureatów znalazły się dwa zakłady z naszego Regionu, zgłoszone przez organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”: ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach. Wyróżnionym nagrody wręczali prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Oprócz delegacji z ww. zakładów składających się m.in. z członków organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w uroczystości wziął udział również przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc.

Na zdjęciu m.in. Krzysztof Górny - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach (trzeci z lewej) oraz Marian Laskowski - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (drugi z prawej).

Bezprawne zwolnienie przewodniczącej

Podczas kwietniowego posiedzenia Zarządu Regionu, który odbył się w poniedziałek, 14 kwietnia 2014 roku członkowie Zarządu przyjęli stanowisko w sprawie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę Annie Kaurzel – przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - wypowiedzenie to nastąpiło bez zgody MKPOZ NSZZ „Solidarność”, a więc z naruszeniem art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Dyrektor szpitala zarzuca przewodniczącej, że ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej oraz przekroczyła uprawnienia polegające na dokonaniu oceny wykonywanych badań. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 roku, kiedy to Anna Kaurzel podjęła starania w celu ratowania życia 2,5-miesięcznego dziecka. Dzięki temu, że wykonała do końca tzw. badanie krytyczne i przekazała (przez osobę upoważnioną) wyniki szpitalowi w Łodzi, dokąd trafiła ze szpitala w Radomsku ciężko chora dziewczynka, tamtejszy lekarz podjął natychmiastową decyzję o zmianie leczenia.

Cyniczne i bezwzględne działania dyrektora szpitala są odwetem za dociekliwość organizacji związkowej oraz jej przewodniczącej, która wielokrotnie wskazywała na nieprawidłowości, które miały miejsce w szpitalu. Na dodatek w wyniku przeprowadzonej na wniosek organizacji związkowej kontroli, PIP ustaliła wielomilionowe zobowiązania finansowe wobec pracowników szpitala.

Zarząd Regionu domaga się natychmiastowego przywrócenia do pracy Anny Kaurzel oraz deklaruje dla niej pełne poparcie.

W dniu 25 kwietnia przewodniczący ZR Waldemar Krenc zwrócił się do przewodniczącego Rady Powiatu Radomszczańskiego o wprowadzenie pod obrady debaty poświęconej nieprawidłowościom w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, potwierdzonych przez kontrolę PIP oraz sąd.

Więcej na ten tutaj.

ZMARŁA MARIA JADCZAK

Z przykrością informujemy, że w dniu 9 kwietnia br zmarła

ŚP MARIA  JADCZAK

Przewodnicząca Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w Zgierzu obecnej kadencji, członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrum Medycznym Boruta.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 11.30 w Giecznie k. Zgierza.

Wyrazy  współczucia rodzinie składa

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

IV rocznica Katastrosy Smoleńskiej

W czwartą rocznicę tragedii smoleńskiej pod tablicą pamiątkową Ofiar  Katastrofy Smoleńskiej, znajdującą się na elewacji kościoła pw Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, przy ulicy Henryka Sienkiewicza nr 38, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili znicz w hołdzie tym, którzy oddali życie za Ojczyznę pod Smoleńskiem.

 

W katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, do której doszło w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego zginęło 96 osób, a wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

„W tysiącletniej historii naszego kraju nie było podobnego wydarzenia, w którym zginąłby szef państwa wraz z tak dużym gronem ludzi stanowiących swego rodzaju kręgosłup organizmu państwowego”.

UWAGA! Zmiana terminu PIELGRZYMKI DO RZYMU

W związku ze zmianą terminu Pielgrzymki do Rzymu prosimy osoby, które zapisaly się w Biurze Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" o pilny kontakt z organizatorami; poniżej podajemy aktualny program Pielgrzymki na uroczystość Kanonizacji Jana Pawła II.

WŁOCHY - 6 dni

Asyż, Rzym, Watykan, Monte Casino, Orvieto, Padwa, Wenecja

 25.04-30.04.2014

1 dzień – odjazd autokaru  z Łodzi ul. Anstadta,  godz.1.00. Przejazd przez terytorium Czech i Austrii, Włoch. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzień – śniadanie. Przejazd do Asyżu.  Zwiedzanie Asyżu: Bazylika św. Franciszka, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula i ogród Różany. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień - śniadanie. . Przejazd do Watykanu:  udział we Mszy świętej Kanonizacyjnej Jana Pawła II oraz modlitwie Anioł Pański. Przejazd do Monte Cassino – zwiedzanie cmentarza wojennego żołnierzy II Korpusu gen. Wł. Andersa. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień – śniadanie. Przejazd do Rzymu - zwiedzanie: Bazylika  św. Jana na Lateranie, Schody Święte, Koloseum, Łuk Konstantyna, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Plac Hiszpański. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

5 dzień – śniadanie. Przejazd do Orvieto. Zwiedzanie malowniczego miasteczka i gotyckiej Katedry. Przejazd do Padwy – nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego. Przejazd do Wenecji – zwiedzanie- plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzień  - śniadanie. Podróż przez terytorium Austrii i Czech. Przyjazd do Łodzi ok. godz. 23.00.

CENA: 1.590 zł

Dopłata do pokoju 1-os.: 400 zł.

CENA OBEJMUJE: 5 noclegów w hotelach*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami), 5 śniadań, 5 obiadokolacji, autokar komfortowy z klimatyzacją, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Sugerujemy zaopatrzenie się w ok. 55 EURO na bilety wstępu, wjazdy do miast, opłaty lokalne, komunikację miejską, lokalnych przewodników obligatoryjnych, 300 KCZ na posiłki w Czechach.

Program zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator pielgrzymki :

Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o.

31-011 Kraków pl. Szczepański 5, 

tel. (012) 429-10-99, 426-19-20,

fax. (012) 421-42-81,

e-mail:wieslaw.uznanski@soltur.pl, www.soltur.pl

Koordynator Pielgrzymki ze strony ZR ZŁ NSZZ "Solidarność":

Marian Laskowski

tel.  663 789 011<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   starsze >>