Czytaj prasę

 

Aktualności

Krajowy Zjazd Delegatów – przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka we władzach Związku

W pierwszym dniu Zjazdu – 8 października delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność"; w drugim dniu obrad została wybrana  Komisja Krajowa, w skład której z Regionu Ziemia Łódzka obok przewodniczącego Regionu Łódzkiego Waldemara Krenca weszli: Bogdan Osiński i Janusz Skibiński.

Komisja Krajowa liczy 104 osoby. Delegaci wybrali również Krajową Komisję Rewizyjną. Miło nam poinformować, że przewodniczącą KKR została nasza koleżanka Anna Kaurzel.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"

W Bielsku-Białej rozpoczął się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; bierze w nim udział 306 delegatów; na Zjeździe zostanie wybrany przewodniczący Związku na kadencje 2014-2018, 96-osobowa Komisja Krajowa oraz Komisja Rewizyjna.

Na zdjęciu delegaci z Regionu Ziemia Łódzka.

Budżet obywatelski miasta Łodzi

Zapraszamy do udziału w II edycji budżetu obywatelskiego na rok 2015 poprzez wskazywanie propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy; budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, poprzez głosowanie możemy mieć istotny wpływ na proces decydowania o lokalnych wydatkach.

Głosowanie polegać będzie na wpisaniu w tabelę numerów identyfikacyjnych (ID) każdego z zadań w karcie do głosowania. Oznacza to, że z zadaniami należy zapoznać się wcześniej – spisać lub zapamiętać ich numery, a następnie wpisać je w odpowiednie miejsce. Wypełnioną kartę do głosowania należy przekazać listownie lub bezpośrednio do wyznaczonych punktów - wykaz punktów na str. http://budzet.dlalodzi.info/. Można również zagłosować bezpośrednio na stronie internetowej http://budzet.dlalodzi.

Głosowanie dotyczy tylko mieszkańców Łodzi.

Informujemy, że już zgłoszono do Zarządu Regionu dwa projekty:

- Koło NSZZ „Solidarność” w Planetarium Łódzkim prosi o wsparcie Projektu L0064 (utworzenie Centrum rozwoju umiejętności twórczych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)

oraz Projektu L0078 (Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba)

- KZ NSZZ „Solidarność” z ZOZu Łódź – Bałuty proszą o wsparcie Projektu L0043 (zakup rentgena z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej ul. Smugowa 4).

Prosimy o poparcie ww. projektów i jednocześnie informujemy, że Komisje Zakładowe chcące uzyskać poparcie dla innych projektów mogą zgłaszać swoje propozycje do Zarządu Regionu na adres: szkolenia.lodz@solidarnosc.org.pl a my zamieścimy je na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.lodz.pl

Głosowanie będzie trwało między 20 a 28 września.

75 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

17 września 1939 r, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow

Dla upamiętnienia tej rocznicy Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Łódzkim  Oddziałem Związku Sybiraków w Łodzi oraz Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego zorganizował uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Rodziny Policyjnej 1939, Stowarzyszenia Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji, młodzieży szkolnej z XII LO im. S. Wyspiańskiego oraz tych, dla których data 17 września jest szczególna. Przed Pomnikiem złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych.

- „Tu jest nasze miejsce, 17 września, przy Pomniku Ofiar Komunizmu, gdzie możemy przyjść i oddać hołd tym, którzy ucierpieli przez Rosję bolszewicką. 17 września 1939 roku Rosja bolszewicka wkroczyła do Polski z misją pokojową, a Polska miała to nieszczęście,  że wierzyła przyjaciołom” – mówił przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.Przewodniczący Regionu nawiązał też do obecnej sytuacji na Ukrainie. Podczas uroczystości głos zabrali również prezes Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków – Stanisław Jurkin oraz wiceprezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Kazimierz Skibicki.

Wcześniej członkowie Prezydium łódzkiej „Solidarności” wraz z pocztem sztandarowym Regionu Ziemi Łódzkiej uczestniczyli w okolicznościowej Mszy Świętej, zorganizowanej z okazji Dnia Sybiraka, podczas której homilię wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski.

Łódzka Solidarność na gali

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc w dniu 15 września br w imieniu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odebrał wyróżnienie w konkursie „Łódzkie promuje kapitalne pomysły” przyznane projektowi „Wspólnie Aktywni – Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+”.

Projekt realizowany był przez łódzką „Solidarność” w okresie lipiec 2011 – grudzień 2013 wraz z Urzędem Miasta Łodzi, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i partnerem zagranicznym Jobcenter Aarchus – Dania. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób poszukujących pracy w wieku powyżej 45 roku życia.

Statuetki wręczał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień podczas uroczystej Gali dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowanej w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Promocja książki "Nie kracz Słowik, nie kracz"

W dniu 11 września odbyła się promocja książki „Nie kracz Słowik – nie kracz” z udziałem autora Jarosława Warzechy i głównego bohatera książki Andrzeja Słowika.

Spotkanie, które odbyło się w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 poprowadził Marek Markiewicz . Gości powitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

W obronie pracowników LIDLA

Ponad 50 osób z Regionu Ziemia Łódzka wsparło protest w dniu 9 września br przed siedzibą Zarządu „LIDL” w obronie zwolnionych działaczy zakładowej Solidarności”.

Przypominamy, że organizacja Zakładowa w tej sieci sklepów powstała w Łodzi w styczniu 2013 r.  Od samego początku stosunki między związkowcami, a pracodawcą układały się źle. Brak dialogu doprowadził do wielu akcji: rozdawanie ulotek o zaprzestanie zakupów w tej sieci sklepów, akcja kupowania za „grosik”. W grudniu ub. r.  przewodnicząca i zastępca  zakładowej „Solidarności” otrzymali wypowiedzenia z pracy. Sprawa ta została skierowana do sądu pracy. 

Do Tarnowa Podgórnego, gdzie mieści się siedziba Zarządu,  przyjechało ok. 700 związkowców z całej Polski domagając się poprawy warunków pracy w sklepach i centrach dystrybucyjnych należących do tej sieci handlowej oraz przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związkowych. 

-          Przyjechaliśmy tutaj z całej Polski, żeby głośno zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw pracowniczych i związkowych w sieci Lidl.

-          Zarząd unika rozmów przy stole negocjacyjnym, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj przed siedzibą – mówili związkowcy.

Podczas pikiety głos zabrał Przewodniczący  łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W swoim wystąpieniu zadawał pytanie dlaczego państwo polskie toleruje pracodawców, którzy łamią prawa pracownicze podkreślił też, że jest to początek protestów, następne odbędą się w Niemczech, przed centralą sieci Lidl.

 

Do końca września trwać będzie internetowa kampania Solidarności i Uni Global, światowej federacji związków zawodowych zrzeszających m.in. pracowników handlu. Polega ona na wysyłaniu drogą elektroniczną petycji w sprawie sytuacji w polskich sklepach Lidl do centrali sieci w Niemczech.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>