Czytaj prasę

 

Aktualności

Protest związkowców PGE w Łodzi

19 maja, we wtorek, odbyła się pikieta przed siedzibą łódzkiego oddziału zakładu PGE Dystrybucja zorganizowana przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie; akcję protestacyjną wsparli przedstawiciele pozostałych związków zawodowych działających w PGE oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, związkowcy z innych branż łódzkiej „Solidarności”, a także przedstawiciele Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.

 W sumie w pikiecie wzięło udział ponad 300 osób. Związkowcy z PGE protestowali przeciwko notorycznemu łamaniu praw pracowniczych, zwolnieniom dyscyplinarnym pracowników, w tym jednego z przewodniczących związku zawodowego oraz braku dialogu. „Dzisiaj po raz drugi jesteśmy pod budynkiem PGE nie dlatego, że nam się tu podoba, tylko dlatego że dalej łamane są prawa pracownicze i prawa związkowe. To wstyd, że spółka która wypracowała ogromny zysk, liczony w miliardach, nie chce się podzielić nim z pracownikami. My na ulice wychodzimy dopiero wtedy, kiedy pracodawcy nie słuchają głosu pracowników – mówił przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. „Dzisiejszy spór  nie dotyczy jedynie samych wynagrodzeń” – kontynuował W. Krenc – „Spór ten dotyczy braku szacunku dla pracowników. Pracownicy są zwalniani z pracy sądy ich przywracają do pracy a spółka płaci wysokie odszkodowania. Ktoś kto dopuszcza do takiej sytuacji działa na szkodę spółki”.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" popiera protesty rolników

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" podczas posiedzenia w dniu 18 maja br podjął Stanowisko, w którym w pełni popiera i solidaryzuje się z protestującymi rolnikami.

Treść Stanowiska tutaj.

Łódzka „Solidarność” oddała hołd pomordowanym w okresie II wojny światowej dzieciom

12 maja br odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im Szarych Szeregów w Łodzi; przewodniczący ZR Waldemar Krenc złożył pod Pomnikiem wiązankę kwiatów, oddając w ten sposób hołd zamordowanym i cierpiącym dzieciom w okresie II wojny światowej.

Uroczystości odbyły się w związku z Ogólnopolskim Zjazdem z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej oraz święta Dzieci Wojny w Polsce. W Zjedzie biorą  udział delegaci i goście zaproszeni z całej Polski.

Podczas uroczystości przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc został uhonorowany przez Zarząd Główny w Łodzi Stowarzyszenia Dzieci Wojny odznaczenie za pomoc i wsparcie udzielone Stowarzyszeniu.

W obronie zwolnionej koleżanki

Związkowcy z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” wsparli akcję protestacyjną Organizacji Zakładowej w Tesco Polska Sp z oo w Krakowie przeciwko wyrzuceniu z pracy przewodniczącej Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Łodzi; Jej aktywna działalność w obronie interesów pracowników stała się przyczyną jej szykanowania; Akcja protestacyjna odbyła się 7 maja 2015 roku w godzinach 13:00 do 15:00 przed hipermarketem TESCO w Łodzi przy ulicy Widzewskiej 22, wzięli w niej udział oprócz koleżanek i kolegów z Regionu Łódzkiego także przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego oraz Komisji Zakładowej Tesco w Krakowie, którzy przywieźli hasła i transparenty.

Przewodniczący Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc powiedział, że takie postępowanie koncernów z obcym kapitałem jest spowodowane tym, że polski rząd i prezydent swoją bierną postawą nie tylko tolerują, ale i dają przyzwolenie na złe traktowanie polskiego pracownika.

Zachowanie dyrekcji Tesco musi ocenić prokuratura, dlatego Waldemar Krenc zadeklarował pomoc Komisji Zakładowej w przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przez pracodawcę przestępstwa związanego z naruszeniem przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Poparcie NSZZ „Solidarność” dla Andrzej Dudy

We wtorek,  5 maja w centrum prasowym Foksal w Warszawie Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Dudą „Umowę programową” i oficjalnie udzielił mu poparcia w imieniu NSZZ „Solidarność” w wyborach na Prezydenta RP

Umowa zobowiązuje kandydata między innymi do:

- działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy;

- zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

- wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy;

- wyeliminowanie stosowania śmieciowych umów o pracę;
- wzmocnienie dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym

- zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucone w pierwszym czytaniu

- Umowa jest zgodna z naszymi postulatami, jest polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda będzie dbał o nasze postulaty – mówił Przewodniczący Piotr Duda - Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku oraz wszystkich pracowników: głosujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę.

Niezależnie od tego jak skończą się te wybory (a mam głęboką nadzieję, że je wygramy), zyskałeś coś, czego nie można kupić: zaufanie obywateli i członków „Solidarności". Mam nadzieję, że wygrasz te wybory! –  odniósł się do Andrzeja Dudy przewodniczący.

Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, podziękował „Solidarności” za poparcie.
Pełny tekst porozumienia poniżej:

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja w Łodzi odbyły się obchody 224 rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja; w uroczystości, jak co roku  wzięli udział przedstawiciele łódzkiej „Solidarności”.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Archikatedralnej mszą św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę Łódzkiego. Po mszy uczestnicy obchodów przenieśli się na plac archikatedralny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Była zmiana warty, apel poległych oraz salwa honorowa. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązankę złożyła również delegacja łódzkiej „Solidarności” pod przewodnictwem Waldemara Krenca. Na koniec uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowych.

Po głównych uroczystościach przedstawiciele łódzkiej „Solidarności” złożyli również wiązankę przed pomnikiem Naczelnika Tadeusza Kościuszki na placu Wolności W Łodzi.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi wynika, że w roku ubiegłym w Łodzi doszło do 222 wypadków przy pracy, w których życie straciło ponad 50 osób; takie dane przedstawił przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi podczas konferencji zorganizowanej w przeddzień Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, która odbyła się 27 kwietnia br w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Współczesne zagrożenia na rynku zawodowym: depresja, stres, zniechęcenie - to skutki mobbingu jakich doświadczają pracownicy. Obok stresu zawodowego, wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest on coraz częstszą przyczyną niezdolności do pracy. Temat ten omówiła dr Dorota Merecz z Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Podczas konferencji mgr Agata Wężyk również z Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy IMP przedstawiła zebranym jeszcze inne zagadnienie – prezentyzm.

Co to jest? Prezentyzm występuje wówczas, gdy osoba chora jest obecna w pracy. Wg danych IMP coraz więcej Polaków wykonuje dalej pracę zarobkową pomimo tego, że lekarz wypisał im zwolnienie. Najczęstszymi powodami, dla których tak się dzieje są: sytuacja finansowa i rodzinna, lęk przed zwolnieniem, odpowiedzialność, zaangażowanie, lojalność, terminowe zadania, relacje międzyludzkie.

Na konferencję przybyli liczni przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, społeczni inspektorzy pracy a także prof. Konrad Rydzyński dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera oraz Andrzej Świderski, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. Łódzka  „Solidarność” obchodziła Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, już po raz 26.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>