Czytaj prasę

 

Aktualności

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

 

ŚP KRYSTYNA SKOLECKA-KONA

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku (piątek); O godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza święta w Archikatedrze św Stanisława Kostki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265, a o godzinie 14:00 rozpocznie się ceremonia pochówku na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.

Śp. Krystyna Skoleck-Kona była adwokatem. Bezpośrednio po 13 grudnia 1981 roku rozpoczęła udzielanie pomocy prawnej robotnikom (głównie włókniarkom) represjonowanym za udział w strajkach w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

W dniu 31 grudnia 1981 roku o godzinie 9:00 została zatrzymana i umieszczona w areszcie przy ul. Lutomierskiej w Łodzi. Jeszcze tego samego dnia, poprzez więzienie na Grochowie, przetransportowana została do obozu dla internowanych kobiet w Gołdapi. Krystyna Skolecka-Kona była jedyną internowaną kobietą-adwokatem.

6.02.1982 r. uchylono wobec niej decyzję o internowaniu. Po powrocie z ośrodka odosobnienia kończyła wcześniej wszczęte sprawy polityczne, głównie – przed Sądem Najwyższym. Organizowała wsparcie materialne dla rodzin osób, których sprawy prowadziła.

Składała regularnie datki na pomoc charytatywną osobom represjonowanym i ich rodzinom.

W latach 1982-1987 inwigilowana w ramach sprawy osobistego sprawdzenia krypt. „Pokrzywdzona”. Była wielokrotnie wzywana na przesłuchania. Na podstawie wniosku SB wszczęto wobec niej postępowanie karno-skarbowe, które jednak umorzono z powodu braku podstaw do pociągnięcia jej do odpowiedzialności.

Straszono ją utratą pracy. Odmówiono jej wydania paszportu oraz anulowano pieczątki w paszporcie do krajów tzw. „demokracji ludowej”.

Wyróżniona została odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W 1999 r. otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w obchodach kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się 13 grudnia 2019 roku (piątek);

Program uroczystości:           

godzina16:00 - Msza święta w kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60

godzina 17:00 – przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy kościele pw Podwyższenia Św Krzyża w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 38

godzina 17:20 – okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

szczegóły w komunikacie nr 25

"Solidarność" żąda przywrócenia do pracy działaczy związkowych

25 listopada (poniedziałek) została zorganizowana akcja ulotkowa pod wszystkimi sklepami Castoramy w Polsce; W Regionie Łódzkim akcja odbyła się pod trzema marketami w Łodzi oraz w Pabianicach; Członkowie NSZZ „Solidarność” rozdawali klientom Castoramy ulotki, w których byli informowani o zwolnieniach dyscyplinarnych, jakie otrzymało 9 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska.

Ponadto tego samego dnia została przeprowadzona akcja protestacyjna pod siedzibą Zarządu Castoramy w Warszawie.

"Solidarność" żąda natychmiastowego przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy.

Castorama zwalnia działaczy związkowych

Dziewięciu członków władz międzyzakładowej „Solidarności” w Castorama Polska zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy; Każdy objęty był szczególną ochroną przed zwolnieniem i bez prawomocnego wyroku nie wolno było ich zwolnić; - To łamanie konstytucji – oceniło Prezydium Komisji Krajowej i zapowiedziało zdecydowaną reakcję.


Bezpośrednim powodem były wpisy na portalach społecznościowych, które w ocenie pracodawcy nawoływały do krytyki jego działań i zdaniem zarządu Spółki działały na szkodę firmy, podważając jej dobre imię.
Sprawą zajęło się Prezydium Komisji Krajowej, które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa i określiło działanie pracodawcy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej.

Pełna treść stanowiska tutaj.

101 lat Niepodległości

Jak co roku, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych imienia Grzegorza Palki, zorganizował obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; Po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego przemaszerowano przy dźwiękach pieśni legionowych przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego,gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi łódzkiej NSZZ "Solidarność" i jednocześnie przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych imienia Grzegorza Palkia  Waldemara Krenca oraz Jerzego Kropiwnickiego, honorowego przewodniczącego SKORiŚN.

Po wystąpieniach zebrani u stóp Pomnika złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze; W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, członkowie NSZZ "Solidarność", młodzież szkolna oraz licznie przybyli łodzianie.

Wcześniej odbyły się uroczystości wojewódzkie, które rozpoczęły się w łódzkiej Archikatedrze mszą świętą celebrowaną przez metropolitę łódzkiego, ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia. Po mszy uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpienia wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka oraz apelu poległych. Odbyła się także defilada pododdziałów służb mundurowych, a na koniec złożono przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza kwiaty. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" kwiaty złożyli przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępcy przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko oraz Ireneusz Wach.

W obydwu iroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność".

35 rocznica śmierci Patrona "Solidarności"

W sobotę, 19 października w kościele św Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w Warszawie, gdzie znajduje się Grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki odbyły się główne uroczystości upamiętniające Jego męczeńską śmierć; Uroczystej Eucharystii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek; W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści oraz delegacje „Solidarności” z całego kraju wraz z pocztami sztandarowymi.

Słowa podziękowania dla przybyłych pocztów sztandarowych w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekazał zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz. Po zakończeniu mszy na Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono wieńce z kwiatami. Przypominamy, iż bł. ks. Jerzy Popiełuszko, w 2014 roku decyzją Ojca Świętego Franciszka został ustanowiony Patronem NSZZ "Solidarność".

18 października, w piątek, w przeddzień 35 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki członkowie „Solidarności” z całej Polski wraz z pocztami sztandarowymi spotkali się przy tamie na Wiśle we Włocławku. Tam, przed Krzyżem-Pomnikiem odmówiono modlitwy, przypomniano drogę życiową bł. ks. Jerzego oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 roku został porwany przez funkcjonariuszy SB, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Był przez nich bity i torturowany. Na koniec esbecy wrzucili ciało zmaltretowanego kapłana do Wisły koło tamy we Włocławku. W miejscu tym, dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci ks. Jerzego powstał Pomnik-Krzyż. Odsłonięto go 19 października 1991 roku. Pierwszy krzyż chciano postawić jeszcze w 1984 roku, zaraz po ujawnieniu tej bestialskiej zbrodni, jednak ówczesne władze nie wydały na to zgody. Do momentu postawienia krzyża członkowie opozycji antykomunistycznej regularnie w tym miejscu składali kwiaty i palili znicze.

W obydwu uroczystościach udział wziął Poczet Sztandarowy Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, a delegacji przewodniczył i kwiaty składał zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko. Ponadto, w trakcie uroczystości na warszawskim Żoliborzu delegacja Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” miała zaszczyt pełnić honorową wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Poparcie łódzkiej „Solidarności” dla pocztowców

Z wielu regionów i branż NSZZ „Solidarność” płyną słowa poparcia dla słusznych żądań związkowców Poczty Polskiej; Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” również podjęło w tej sprawie stanowisko, które zostało przesłane na ręce prezesa Poczty Polskiej SA oraz ministra infrastruktury;

Przypominamy, iż od kilku miesięcy trwa spór zbiorowy między pracodawcą a związkami zawodowymi w Poczcie Polskiej SA; Związkowcy domagają się między innymi natychmiastowego renegocjowania zakładowego układu zbiorowego pracy, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, niezwłocznego uporządkowania struktury przedsiębiorstwa, a także wprowadzenia racjonalnych umów handlowych, uwzględniających interes Firmy.

W związku z niezrealizowaniem postulatów, związkowcy 14 czerwca br. zorganizowali protest przed kancelarią premiera. W końcu czerwca br. rozpoczęły się mediacje, które nie przyniosły jednak rezultatu. Związkowcy zdecydowali się więc 19 września rozpocząć okupację siedziby Poczty Głównej w Warszawie, która trwa do dzisiaj. Protestujący nie wykluczają kolejnych form protestu, takich jak protest „żółtych kamizelek”, referendum strajkowe, a być może nawet protest głodowy.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>