Czytaj prasę

 

Aktualności

Piotr Duda wygrał z "Newsweekiem"

„Newsweek” ma zamieścić sprostowanie szefa NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do głośnego artykułu tygodnika z 2015 roku o jego pobytach w ośrodku „Bałtyk” w Kołobrzegu – orzekł w czwartek prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie; Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z marca 2016 roku uwzględniając w głównej części pozew Dudy, SA nakazał redaktorowi naczelnemu „Newsweeka” Tomaszowi Lisowi zamieszczenie sprostowania ułożonego przez Piotra Dudę co do „nieprawdziwych i nieścisłych” informacji tygodnika; Pozwany ma też ponieść ponad 2 tysiące zł kosztów procesu.

Komentarz Piotra Dudy do wyroku Sądu tutaj.

List intencyjny TVP i NSZZ "Solidarność" ws. organizacji wyścigu kolarskiego

16 lutego br w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy TVP a NSZZ „Solidarność” ws organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków; Oznacza to, iż 28 edycja Wyścigu organizowana przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” będzie miała szczególną oprawę.

Na konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji prezes TVP Jacek Kurski podkreślił, iż w ten sposób realizuje misję telewizji publicznej, gdyż każda instytucja wolnej Polski jest dłużnikiem NSZZ „Solidarność”. W konferencji wzięli udział również przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, a jednocześnie szef Komitetu Organizacyjnego Wyścigu Waldemar Krenc, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz dwukrotny medalista olimpijski, były kolarz Mieczysław Nowicki.

Waldemar Krenc przedstawił na konferencji historię wyścigu oraz  trasę jego 28 edycji. Przy okazji podkreślił, jak ważny jest to wyścig dla polskiego kolarstwa, a także dla propagowania tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Natomiast przewodniczący KK Piotr Duda podziękował prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu za wsparcie, jakie udzielił organizatorom wyścigu. Na koniec Mieczysław Nowicki wyraził nadzieję, iż to przełomowe wydarzenie, dające gwarancję promocji kolarstwa na tak dużą skalę i na tak wysokim poziomie, spowoduje iż za kilka lat wychowany zostanie kolejny medalista olimpijski w kolarstwie.

"13 zł... i nie kombinuj!" - Akcja NSZZ "Solidarność" i PIP

Od stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlecenia w wysokości 13 zł na godzinę; NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczął akcję pod nazwą „13 zł - i nie kombinuj!”, która ma na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, inspektor pracy nałoży mandat lub skieruje wniosek do sądu. A ten może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym wypełniając formularz na stronie  https://www.tysol.pl/formularz

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zapewnia, że wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”. "Solidarność" informuje również, że będzie administratorem danych osobowych i gwarantuje anonimowość.

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć gościem łódzkiej "Solidarności"

30 stycznia odbyło się pierwsze w 2017 roku posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem honorowym posiedzenia był Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć; Wizyta GIP była okazją do poruszenia wielu problemów związanych ze sprawami pracowniczymi.

Roman Giedrojć odniósł się do sytuacji jaka wystąpiła w niektórych sklepach sieci Auchan, w których dyrektorzy żądali od pracowników przedstawienia oświadczenia czy pobierają świadczenie z tytułu 500+, które miało by być doliczone do dochodu pracownika i brane pod uwagę przy wyliczaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Minister Giedrojć stwierdził, iż świadczenie 500+ nie jest dochodem, a więc nie powinno być brane pod uwagę przy wyliczaniu tego typu świadczeń. Członkowie Zarządu Regionu przyjęli również na posiedzeniu stanowisko ws. nieprzestrzegania prawa przez pracodawcę w JYSK. Po Zarządzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Głównego Inspektora Pracy R. Giedrojcia, Okręgowego Inspektora Pracy Andrzeja Świderskiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca.

Zmarł Ryszard Parulski

Z głębokim żalem żegnamy

śp RYSZARDA PARULSKIEGO

polskiego szermierza i działacza sportowego,

dwukrotnego medalistę olimpijskiego, trzykrotnego mistrza świata

i wielokrotnego mistrza Polski we florecie,

wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,

inicjatora współpracy środowiska olimpijskiego przy  tworzeniu

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

organizowanego przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Wyrazy najgłębszego współczucia RODZINIE składają pracownicy  i  członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność

Stanowisko KK NSZZ "Solidarność" ws. sytuacji w kraju

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która 9 stycznia obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Komisja Krajowa na swym posiedzeniu przyjęła stanowisko, w którym stwierdza, iż część opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej kwestionuje wyniki demokratycznych wyborów, co jest sprzeczne z zasadami państwa demokratycznego i apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej oraz zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Kończąc swoje stanowisku Komisja Krajowa zastrzega, że dalsze naruszanie zasad demokratycznego państwa prawa przez tzw. totalną opozycję, zmierzającą do paraliżu funkcjonowania państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją „Solidarności”. Pełna treść stanowiska KK tutaj.

Konferencja prasowa Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego

4 stycznia w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, podczas której przewodniczący Sekcji Roman Laskowski odniósł się do przedstawionych przez wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli propozycji związanych z planowaną reformą oświaty; Roman Laskowski stwierdził, iż łódzka „Solidarność” oświatowa negatywnie ocenia propozycje wiceprezydenta Treli, ponieważ wariant „A” tej propozycji zakłada tylko i wyłącznie wygaszenie obecnie istniejących gimnazjów, natomiast wariant  „B” powoduje pogorszenie warunków i jakości pracy większości szkół, gdyż zakłada między innymi wprowadzenie dwuzmianowości w niektórych placówkach; Łódzka „Solidarność” oświatowa proponuje, aby planowaną reformę oświaty oprzeć o sieć szkół, jaka istniała przed rokiem 2000, a więc przed utworzeniem gimnazjów.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>