Czytaj prasę

 

Aktualności

Zwolnienie z pracy związkowca w Radomsku

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowało przeciwko niezgodnemu z prawem rozwiązaniu umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska  przez Prezydenta Miasta Jarosława Ferenca.

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę podjęta przez Prezydenta Miasta Radomska,  w sposób oczywisty narusza prawa i wolności związkowe gwarantowane m.in. w Konstytucji RP, ustawie o związkach zawodowych, czy też w Konwencjach Prawa Międzynarodowego.

W podjętym stanowisku Prezydium ZR domaga się od Prezydenta Radomska przywrócenia do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomska. Niespełnienie tego żądania skutkować będzie podjęciem przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” akcji protestacyjnych w celu obrony słusznego interesu członka Związku.

Pełny tekst stanowiska tutaj.

33 rocznica zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października, w 33 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego, a następnie zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wraz z ojcem Józefem Łągwą, jezuitą z parafii pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi złożyli wiązankę oraz zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszki, znajdującym się przy kościele oo Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi.

Pikieta NSZZ "Solidarność" Tesco w Pradze

17 października, przed siedzibą Zarządu Tesco na Europę Środkową w Pradze odbył się protest pracowników Tesco Poland; Spowodowany był on brakiem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Zarządem Tesco w Europie Centralnej, a dotyczył między innymi  podwyżek wynagrodzenia oraz nierównych standardów zatrudnienia w Tesco.

W proteście udział wzięło około 100 osób, z czego blisko 40 z Regionu Ziemia Łódzka. Polskich związkowców wsparła delegacja Związku Zawodowego KDFSZ z Węgier.

Obchody rocznicowe w Radomsku

2 października w Radomsku odbyły się uroczystości związane z 37 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicą powstania krajowych struktur emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”; Na czele komitetu organizacyjnego uroczystości stanęli poseł na sejm RP Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Radomsku Stanisław Ciupa; Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydent Radomska Jarosław Ferenc, a także przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” - Regionu Ziemia Łódzka, sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz Podregionu Radomsko, przewodnicząca Anna Kaurzel, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący Podregionu Tomasz Jamrozik.

Sala, w której odbywała się uroczystość była wypełniona po brzegi, głównie członkami NSZZ „Solidarność”, w tym wieloma działaczami NSZZ „Solidarność” z lat ubiegłych. W trakcie uroczystości głos zabierali m.in. poseł na Sejm Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dariusz Kucharski oraz sekretarz łódzkiej „Solidarności” Ireneusz Wach. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali rolę emerytów i rencistów zrzeszonych we wszystkich strukturach NSZZ „Solidarność” w realizacji celów, jakie stawia przed sobą Związek. W dalszej części uroczystości zaplanowano wręczenie zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność” odznaczeń „Semper Fidelis” przyznanych przez Prezydium Krajowego Sekretariat Emerytów i Rencistów. Z tego też względu goście w swoich wystąpieniach składali gratulacje odznaczonym i dziękowali im za to, iz byli i są zawsze wierni ideałom „Solidarności”. Odznaczenia otrzymali Jan i Henryka Bareła, Grażyna Ciszewska, Janina Gaj, Marian Łazuch, Grażyna i Ryszard Olczyk, Andrzej Półrola, Jan Szczepańczyk i Stanisław Trzeciak. Po zakończeniu tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko. W imieniu NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wiązankę złożyła delegacja w składzie: Ireneusz Wach, Dariusz Kucharski, Wiktor Kubisiak. Uroczystości zakończyły się mszą święta w Kolegiacie pw. św. Lamberta w Radomsku.

Zdjęcia: Katarzyna Smędzik

Zmarł Grzegorz Królikiewicz

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP GRZEGORZA KRÓLIKIEWICZA

wybitnego reżysera filmowego, autora książek poświęconych teorii kina,

społecznika oraz nauczyciela wielu pokoleń filmowców.

Śp. Grzegorz Królikiewicz za swoje filmy tj.  "Na wylot" (1972), "Wieczne pretensje" (1974), "Przypadek Pekosińskiego" (1993) czy "Sąsiady" (2014) otrzymał wiele nagród m.in. nagrodę FIPRESCI na Festiwalu w Mannheim, Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni czy nagrodą Specjalną Festiwalu w Karlovych Varach. W roku 2010 na III Festiwalu Filmów o Rodzinie FOR otrzymał Nagrodę Specjalną Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” za film „Kern”.

W 2011 roku  odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku otrzymał nagrodę Jego Eminencji ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa-Seniora. W 2013 roku odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2017 r., w Łodzi. Msza Święta Pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi

Uroczystości pogrzebowe na części ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej 43 rozpoczną się o godzinie 13.30. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Obchody 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września minęła 78 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę; Aby przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zarządem Związku Sybiraków Oddział w Łodzi oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego im.

Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi zorganizował uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi. Wzięli w nich udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Stasiak, w imieniu prezydent Miasta Łodzi dyrektor Mariusz Goss, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i członków NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemarem Krencem. Liczna też była reprezentacja służb mundurowych z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Andrzejem Łapińskim, Komendantem Miejskim Policji Pawłem Karolakiem, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Jarosławem Wlazłowskim, mł. bryg. Grzegorzem Wąsikiem i zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Wojciechem Płoszajem. W uroczystości wzięły też udział poczty sztandarowe Komendy Miejskiej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, XII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, a także poczty NSZZ „Solidarność” – Zarządu Regionu, PKP Cargo oraz MPK Łódź. Przed pomnikiem znalazła się też młodzież szkolna XII LO w Łodzi. Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień wicewojewody Karola Młynarczyka, przewodniczącego Waldemara Krenca, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztofa Stasiaka, a także świadków historii, uczestników wydarzeń sprzed 78 lat, wice przewodniczącego Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Kazimierza Skibickiego, wiceprzewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – mjr Włodzimierza Pajdowskiego oraz prezesa łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków – Stanisława Jurkina. Na koniec złożono przed pomnikiem wieńce, kwiaty i znicze.

 

16 września - pikieta przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie w obronie wieku emerytalnego

W sobotę, 16 września 2017 roku przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko bezprawnej próbie pozbawienia polskich kobiet prawa do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat; Komisja Europejska, pod pretekstem rzekomej dyskryminacji polskich kobiet, kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego w Polsce wchodzące w życie z dniem 1 października br; Próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli, nie mając do tego żadnego tytułu prawnego, co podkreślali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście - eurodeputowani do Parlamentu Europejskiego: Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska i Jacek Saryusz-Wolski.

Na pikiecie pojawili się również posłowie na Sejm RP: Janusz Śniadek, Jan Mosiński oraz Ewa Tomaszewska. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda z całą stanowczością przypomniał po raz kolejny, iż niższy wiek emerytalny kobiet w naszym kraju, to nie jest dyskryminacja kobiet, a ich przywilej, który wynika ze szczególnej roli, jakie pełnią w polskim społeczeństwie. W pikiecie wzięło udział kilka tysięcy związkowców, z czego około 500 z Regionu Ziemia Łódzka.

 

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>