Czytaj prasę

 

Aktualności

20-lecie istnienia "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

20 grudnia 2018 roku w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "CENTRUM" imienia Zyty Jarzębowskiej odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 20-lecia istnienia placówki, połączona ze spotkaniem opłatkowym.

Organem założycielskim „Centrum” im. Z. Jarzębowskiej jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Placówka powstała w 1997 r., a w jej skład wchodzą Szkoła Podstawowa "Centrum", Gimnazjum "Centrum", Liceum Ogólnokształcące "Centrum" oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - opieka dzienna. Wszystkie szkoły "Centrum" posiadają uprawnienia szkół publicznych. "Centrum" spełnia funkcje edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i socjalizacyjną z elementami resocjalizacji. W uroczystości wzięli udział uczniowie, pedagodzy, pracownicy administracyjni „Centrum”, absolwenci placówki oraz przedstawiciele organu założycielskiego szkoły, sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Ireneusz Wach, członek Prezydium ZR Marian Laskowski, który z ramienia Prezydium opiekuje się placówką oraz członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Marek Kostanek, który odpowiadał za szkołę na początku jej istnienia. Uroczystość przebiegła w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Na początku uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewali piosenkę zatytułowaną „XX lat minęło w Centrum…”, której słowa ułożyli do melodii z „Czterdziestolatka”. Następnie zostały przedstawione dwie prezentacje. Pierwsza przybliżająca postać Zyty Jarzębowskiej, założycielki i pierwszej dyrektorki placówki i druga przedstawiająca historię szkoły. Na koniec pierwszej części uroczystości goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej „Centrum”. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się od inscenizacji jasełek, które przygotowali i zaprezentowali uczniowie placówki. Po części artystycznej obecni podzielili się opłatkiem, a następnie mieli okazję spróbowania potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników i wychowanków placówki.  

Obchody 13 grudnia w Łodzi

Przed oficjalną częścią obchodów, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Fundacja „Polska się upomni”, której prezesem jest pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik, w celu upamiętnienia ofiar stanu wojennego zorganizowali happening, przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy ulicy Piotrkowskiej 262/264, w której obecnie mieści się Instytut Europejski.

W inscenizacji zatytułowanej „12.13 PSYCHOSIS – PALIMPSET” za pomocą świateł i specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej dokonała się metamorfoza na murach budynku, gdzie13 grudnia w roku 1981mieściła się siedziba Zarządu „Solidarności” i gdzie ZOMO dokonało pacyfikacji budynku. Ponownie rozbrzmiał głos Generała: „ Obywatelki i Obywatele Rzeczypospolitej Ludowej ….. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią……”. Patronat honorowy nad inscenizacją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. Inscenizację wyrażyserował i dramaturgii nadał Remigiusz Caban. Inscenizacja – Grzegorz Zieliński, producent wykonawczy, taśma – Adam Słowik.

Inscenizacja przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 258/260

Główne uroczystości upamiętniające 36. rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, rozpoczęła msza święta w intencji pamięci ofiar stanu wojennego, w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus (u oo. Jezuitów) przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. Mszy przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grzegorz Ryś. Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości niosąc w dłoniach zapalone znicze, przeszli pod Pomnik-Krzyż poświęcony Ofiarom Stanu Wojennego przy kościele Podwyższenia Świętego Krzyża u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i J. Tuwima. Tam obecni wysłuchali okolicznościowego przemówienia przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze pod Pomnikiem. Uroczystościom towarzyszyły pieśni stanu wojennego.

Okolicznościowe wystąpienie przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Waldemara Krenca

Tego samego dnia, w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się ogólnopolska premiera nowego numeru „Biuletyn IPN. Pisma o Najnowszej Historii Polski” z udziałem Jana Rumana, redaktora naczelnego pisma. Prezydium ZR łódzkiej „Solidarności” reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz ZR Ireneusz Wach. Obecny był również pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik. Grudniowy numer „Biuletynu IPN” skoncentrowany jest na dwóch tematach: rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz 75. rocznicy powstania Żegoty. Leszek Próchniak z IPN przedstawił autentyczne nagranie rozmów z pacyfikacji strajkującej załogi ZTK „Teofilów” w Łodzi w dniu 14 grudnia 1981 roku. Organizatorem wydarzenia był Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.


Sąd w Radomsku przyznał rację "Solidarności"

Dzisiaj (wtorek, 28 listopada) w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbyła się sprawa sądowa z powództwa pracodawcy Jysk Sp z oo przeciwko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk; Sąd oddalił powództwo pracodawcy.

Na rozprawie w Radomsku obecni byli przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, zastępcy przewodniczącego ZR Bogdan Osiński i Krzysztof Kilański oraz członek ZR Piotr Ścieśko, a także przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara.

Krzyże Wolności i Solidarności

24 listopada w Polsko Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi odbyła się Gala wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności; Odznaczenie to zostało ustanowione w sierpniu 2010 r, a po raz pierwszy przyznano przy okazji obchodów 35 rocznicy protestów społecznych w Radomiu w czerwcu 2011 roku; Krzyż, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Na gali w PAOKZ, którego organem założycielskim jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczał prezes IPN Jarosław Szarek, a gratulacje składali wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz dyrektor łódzkiego oddziału IPN Dariusz Rogut.

Odznaczonych zostało 29 osób, w tym 5 pośmiertnie. Wśród odznaczonych znalazły się osoby zgłoszone przez Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność": Marek Golubiewski, Zbigniew Kamiński, Edward Pińkowski oraz pośmiertnie Grażyna i Jerzy Dłużniewscy. Łódzką "Solidarność" na Gali reprezentowali przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc oraz sekretarz Zarządu Ireneusz Wach. Na gali obecny był również pierwszy przewodniczący Zarządu Regionalnego łódzkiej "Solidarności" Andrzej Słowik. W Części artystycznej Gali wystąpił Chór Dziecięcy Miasta Łodzi pod kierownictwem Waldemara Sutryka.

Szkolenie z orynacji wyborczej dla strażaków

Dzisiaj, 24 listopada, odbyło się zebranie Międzyregionalnej Sekcji Strażaków Państwowej Straży Pożarnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Tematem zebrania były sprawy wyborcze; W zebraniu uczestniczył zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Ziemi Łódzkiej Bogdan Osiński, który przeprowadził szkolenie z ordynacji wyborczej.

Sprawa zwolnionego działacza podczas obrad WRDS

23 listopada odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, na którym przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc poinformował zebranych o podpisaniu Zakładowego Układu Pracy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; Na tym samym posiedzeniu przewodniczący przedstawił informację dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska Daniela Serwy.

Niedopuszczalne jest aby pracodawca, którym jest Prezydent Miasta wyrzucał z pracy działacza związkowego, objętego szczególną ochroną prawną. Przewodniczący W. Krenc zaproponował, aby sprawa ta była punktem obrad na kolejnym posiedzeniu WRDS. Wniosek został przyjęty. Więcej na temat tej sprawy tutaj.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Tego samego dnia (23 listopada) Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła Prezydentowi Radomska protokół z kontroli, o którą zwrócił się przewodniczący ZR W. Krenc w związku ze zwolnieniem przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta w Radomsku. Prezydent nie zgodził się z protokołem kontroli i będzie wnosił uwagi.

Zwolnienie działacza związkowego tematem sesji Rady Miasta w Radomsku

W dniu 22 listopada odbyła się w Radomsku Sesja Rady Miasta, w porządku obrad której został umieszczony punkt: „Informacja na temat dyscyplinarnego zwolnienia z pracy Daniela Serwy, przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska”; Na sesji Rady Miasta obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc oraz przewodnicząca Podregionu Radomsko Anna Kaurzel.

Waldemar Krenc podczas swojej wypowiedzi w trakcie obrad podkreślił, iż przyjechał do Radomska, aby szukać porozumienia z prezydentem Radomska, jednak gdy takie nie zostanie osiągnięte, to NSZZ „Solidarność” nie zostawi przewodniczącego Daniela Serwy bez pomocy i będzie walczyć do momentu, aż zostanie on przywrócony do pracy. „Działacz związkowy jest chroniony prawem i bez zgody organizacji związkowej nie może zostać zwolniony z pracy, a określa to artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych” – podkreślił przewodniczący łódzkiej „Solidarności”. Według W. Krenca działania D. Serwy nie wykraczały poza normalną działalność związkową, a więc uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego D. Serwy jakie przedstawił prezydent Radomska jest bezzasadne, natomiast zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej bez zgody organizacji związkowej jest niezgodne z prawem. Przewodniczący W. Krenc kończąc swoje wystąpienie podkreślił jeszcze raz, iż liczy na porozumienie w tej sprawie z prezydentem, jednak przypomniał, iż związek ma wiele narzędzi, którye może stosować w obronie swoich członków i nie zawaha się iż użyć, jeżeli D. Serwa nie zostanie przywrócony do pracy.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>