Czytaj prasę

 

Aktualności

Sprawa o przywrócenie do pracy działacza za zamkniętymi drzwiami

We wtorek, 27 lutego, odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Radomsku o przywrócenie do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko, Daniela Serwy; Sprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, gdyż pełnomocnik prezydenta Radomska złożył wniosek o utajnienie rozprawy, a Sąd się do niego przychylił; Sędzia Sądu Rejonowego przesłuchała przewodniczącego Daniela Serwę i prezydenta Jarosława Ferenca, a następnie wyznaczyła termin następnej rozprawy na dzień 9 marca; Związkowca wspierali koledzy i koleżanki z "Solidarności" z Łodzi i Podregionu Radomsku.

W Sądzie obecni byli m.in. zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kilański, sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz zastępca przewodniczącej Podregionu Radomsko Tomasz Jamrozik. Ostatnia dwójka, za zgodą sędziny, mogła uczestniczyć w rozprawie. Pozostali związkowcy wspierali Daniela, przebywając na korytarzu Sali sądowej.

Przypominamy, iż przewodniczący „Solidarności” w Urzędzie Miasta Radomsko w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

Pracodawca Przyjazny Pracownikom po raz dziesiąty

26 lutego br w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala X Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom; Celem konkursu, którego organizatorem jest NSZZ „Solidarność”, jest promowanie tych pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe; Konkurs odbywa się  pod honorowym patronatem Prezydenta RP; Warto wspomnieć, iż wśród tegorocznych laureatów znalazły się dwie firmy z Regionu Łódzkiego: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie oraz Zakład Energetyki Cieplnej Sp z oo w Pabianicach; Wraz z przedstawicielami laureatów z Regionu Łódzkiego na Gali obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

 

 

 

  

Sąd w Radomsku oczyszcza z zarzutów przewodniczącego „Solidarności”

Dzisiaj, 30 stycznia br w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Radomsku został ogłoszony wyrok w sprawie dotyczącej wykroczenia z art 45 Prawo Prasowe, tj, że Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp z oo prowadzi stronę internetową bez zarejestrowania; Doniesienie na przewodniczącego „Solidarności” Tomasza Jamrozika za wyżej wymienione działania złożył JYSK; Sąd oczyścił z zarzutów przewodniczącego „Solidarności”.

Uzasadnienie wyroku podamy w późniejszym terminie. Na sprawie obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc wraz z zastępcą ZR Krzysztofem Kilańskim orazi członkiem ZR Piotrem Ścieśko.

Jacek Saryusz-Wolski gościem łódzkiej "Solidarności"

W poniedziałek 29 stycznia br odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem posiedzenia był poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski;

Poseł omówił w skrócie problemy, z którymi boryka się Unia Europejska: zagrożenie terroryzmem, kryzys gospodarczy (bezrobocie, Brexit), kryzys migracyjny; Większość czasu poświęcono jednak omówieniu obecnej sytuacji Polski w UE; Poseł Jacek Saryusz-Wolski podkreślił, że nigdy dotąd w historii nie zdarzyło się, aby opozycja jakiegoś kraju skarżyła się na własny rząd domagając się sankcji.

Członkowie Zarządu Regionu zadawali gościowi szereg pytań, a także poruszali wiele tematów m.in.: wieku emerytalnego kobiet, reparacji wojennych, napływu imigrantów do Polski ze Wschodu, czy też o szansach zachowania własnej tożsamości przez państwa wchodzące w skład UE.

Jysk Sp. z o.o. donosi na przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Jysk

We wtorek, 23 stycznia odbyła się w Sądzie Rejonowym w Radomsku sprawa z zawiadomienia JYSK Sp z oo przeciwko przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Tomaszowi Jamrozikowi, dotycząca wykroczenia z art 45 Prawa Prasowego, a konkretnie prowadzenia strony internetowej organizacji zakładowej bez zarejestrowania.

Sędzia przesłuchał świadków i odroczył sprawę do 30 stycznia i wtedy zapadnie wyrok. Przewodniczącego T. Jamrozika wspierali na rozprawie członkowie NSZZ „Solidarność” z Radomska oraz zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Krzysztof Kilański oraz członek Zarządu Regionu Piotr Ścieśko.

Uchwała o połączeniu DPS-ów unieważniona

Wojewoda łódzki unieważnił uchwałę Rady Miasta Łodzi w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź dwóch domów pomocy społecznej w  Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;Przypominamy, iż od początku łódzka „Solidarność” była przeciwna reformie Domów Pomocy Społecznej; Podczas procedowania uchwały odbywały się protesty Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarności”, a Prezydium Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” negatywnie zaopiniowało projekt tej uchwały, uzasadniając to tym, iż nie zawierał on pozytywnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji procesów zarządzania domami pomocy społecznej, a wyłącznie ograniczał się do połączenia domów w celu redukcji zatrudnienia.

Rada Miasta Łodzi nie wzięła pod uwagę argumentów „Solidarności”. Ostatecznie przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc wystąpił do wojewody łódzkiego o unieważnienie spornej uchwały. Wojewoda łódzki uchwałę unieważnił.

Rozprawa o przywrócenie do pracy zwolnionego dzialacza

Dzisiaj (wtorek, 9 stycznia) przed Sądem Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku odbyła się sprawa o przywrócenie do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko; Przewodniczący „Solidarności” Daniel Serwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników urzędu miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

Pełnomocnik prezydenta złożył wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, a decyzja sądu zostanie ogłoszona na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 27 lutego. Na Sali sądowej w Radomsku zwolnionego przewodniczącego wspierali członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc.  << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>