Czytaj prasę

 

Aktualności

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czwarytek, 3 maja odbywały się obchody związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie tego typu akt prawny; W Łodzi uroczystości zorganizowane przez wojewodę łódzkiego rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś; Po mszy uczestnicy uroczystości zebrali się na placu św Jana Pawła II przed łódzką Katedrą, gdzie najpierw wysłuchali przemówienia wojewody łódzkiego prof Zbigniewa Rau, a następnie złożyli na Grobie Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów i znicze; W obchodach, jak zwykle, uczestniczyła liczna delegacja NSZZ „Solidarność” wraz z pocztami sztandarowymi; Wiązankę w imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” złożyli przewodniczący ZR Waldemar Krenc, zastępca przewodniczącego ZR Bogdan Osiński oraz sekretarz ZR Ireneusz Wach.

Po uroczystościach wojewódzkich członkowie Prezydium ZR na czele z Waldemarem Krencem wraz z delegacją Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego złożyli kwiaty u stóp pomnika Tadeusz Kościuszki znajdującego się na placu Wolności w Łodzi. 

Łódzka "Solidarność" uczciła ofiary wypadków przy pracy

28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych; Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w poniedziałek, 23 kwietnia po raz 27 upamiętnił ofiary wypadków przy pracy organizując konferencję, podczas której referaty wygłosili przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Pracy im prof J Nofera w Łodzi; Gości przywitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a konferencję prowadził regionalny koordynator BHP, członek ZR Piotr Ścieśko.

13 maja (niedziela) o godz. 10.30 w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. Sienkiewicza 38 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ofiar wypadków przy pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału we mszy świętej przedstawicieli Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”, pracowników i rodziny tych, którzy ulegli wypadkom przy pracy oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

Proces oprawcy z Barczewa

20 kwietnia 2018 r w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa procesu, w którym liderzy łódzkiej "Solidarności" z lat osiemdziesiątych, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki pozwali jednego ze strażników więzienia w Barczewie o tortury, które stosował wobec nich 34 lata temu; Podczas rozprawy przesłuchiwani byli kolejni świadkowie.

Poniżej przedstawiamy materiał filmowy z tej rozprawy.

Działacz „Solidarności” przywrócony do pracy

13 kwietnia Sąd Rejonowy w Radomsku ogłosił wyrok w sprawie zwolnionego dyscyplinarnie z pracy Daniela Serwy, przewodniczącego „Solidarności” w Urzędzie Miasta w Radomsku.

Daniel Serwa został przywrócony do pracy, ponadto prezydent Radomska Jarosław Ferenc ma wypłacić mu odszkodowanie; Wyrok nie jest prawomocny.

Przypominamy, iż Daniel Serwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

8 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Łódzka „Solidarność”, jak co roku, 10 kwietnia o godzinie 8:41 uczciła pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej; Tym razem przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc wraz z członkami Prezydium pojawił się przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej znajdującym się na tyłach Archikatedry Łódzkiej; Punktualnie o godzinie 8:41 zabrzmiał dzwon Serce Łodzi, po czym ks Zbigniew Tracz, kanclerz Łódzkiej Kurii Metropolitarnej odczytał nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy oraz odprawił krótką modlitwę.

Następnie uczestnicy uroczystości przy asyście wojskowej złożyli wiązanki i kwiaty przed pomnikiem oraz zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, partii politycznych i organizacji społecznych. Przedstawiciele „Solidarności” zapalili także znicz pod pamiątkową Tablicą upamiętniającą Ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej znajdującej się na murze Bazyliki Archikatedralnej.

Piotr Duda na spotkaniu świątecznym w Łodzi

26 marca w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie świąteczne zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem spotkania był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda; Oprócz niego do „Solidarności” przybyli posłowie na Sejm RP Waldemar Buda, Tadeusz Woźniak i Piotr Apel, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, prezydenci Kutna – Zbigniew Burzyński oraz Zgierza – Przemysław Staniszewski, a także przedstawiciel marszałka województwa łódzkiego, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Dominiak.

Wśród gości nie zabrakło pierwszego wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego łódzkiej „Solidarności”, Jerzego Kropiwnickiego oraz przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” w latach 1992-1997, Janusza Tomaszewskiego. W imieniu arcybiskupa, metropolity łódzkiego życzenia złożył oraz pobłogosławił potrawy ksiądz Grzegorz Michalski, łódzki duszpasterz ludzi pracy, jednocześnie kapelan „Solidarności” Ziemi Łódzkiej. Spotkania świąteczne w łódzkiej „Solidarności” charakteryzują się między innymi tym, że przy jednym stole siadają przedstawiciele różnych środowisk społecznych i politycznych. Nie inaczej było tym razem. Przy świątecznym stole zebrali się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji państwowych oraz służb mundurowych. Byli też uczniowie i wychowawcy ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum”, którego organem założycielskim jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło działaczy i członków NSZZ „Solidarność” oraz pracowników Biura Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”. Życzenia zebranym złożyli przewodniczący KK Piotr Duda, wojewoda Zbigniew Rau, a także w imieniu posłów na Sejm RP Waldemar Buda, a samorządowców wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Głos zabrał również prezydent Jerzy Kropiwnicki. Spotkanie odbyło się w ciepłej, wręcz rodzinnej atmosferze, podczas którego zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne oraz podzielili się tradycyjnym  jajeczkiem wielkanocnym.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Zorganizowana została przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcję XII Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi; W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, partii politycznych oraz młodzież szkolna; W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe.

Zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, wiceprezesa Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierza Skibickiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemara Krenca. Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem wiązanki i kwiaty oraz zapalili znicze.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>