Czytaj prasę

 

Aktualności

Działacz „Solidarności” przywrócony do pracy

13 kwietnia Sąd Rejonowy w Radomsku ogłosił wyrok w sprawie zwolnionego dyscyplinarnie z pracy Daniela Serwy, przewodniczącego „Solidarności” w Urzędzie Miasta w Radomsku.

Daniel Serwa został przywrócony do pracy, ponadto prezydent Radomska Jarosław Ferenc ma wypłacić mu odszkodowanie; Wyrok nie jest prawomocny.

Przypominamy, iż Daniel Serwa w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

8 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Łódzka „Solidarność”, jak co roku, 10 kwietnia o godzinie 8:41 uczciła pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej; Tym razem przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc wraz z członkami Prezydium pojawił się przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej znajdującym się na tyłach Archikatedry Łódzkiej; Punktualnie o godzinie 8:41 zabrzmiał dzwon Serce Łodzi, po czym ks Zbigniew Tracz, kanclerz Łódzkiej Kurii Metropolitarnej odczytał nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy oraz odprawił krótką modlitwę.

Następnie uczestnicy uroczystości przy asyście wojskowej złożyli wiązanki i kwiaty przed pomnikiem oraz zapalili znicze. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, partii politycznych i organizacji społecznych. Przedstawiciele „Solidarności” zapalili także znicz pod pamiątkową Tablicą upamiętniającą Ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej znajdującej się na murze Bazyliki Archikatedralnej.

Piotr Duda na spotkaniu świątecznym w Łodzi

26 marca w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie świąteczne zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem spotkania był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda; Oprócz niego do „Solidarności” przybyli posłowie na Sejm RP Waldemar Buda, Tadeusz Woźniak i Piotr Apel, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, prezydenci Kutna – Zbigniew Burzyński oraz Zgierza – Przemysław Staniszewski, a także przedstawiciel marszałka województwa łódzkiego, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Dominiak.

Wśród gości nie zabrakło pierwszego wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego łódzkiej „Solidarności”, Jerzego Kropiwnickiego oraz przewodniczącego łódzkiej „Solidarności” w latach 1992-1997, Janusza Tomaszewskiego. W imieniu arcybiskupa, metropolity łódzkiego życzenia złożył oraz pobłogosławił potrawy ksiądz Grzegorz Michalski, łódzki duszpasterz ludzi pracy, jednocześnie kapelan „Solidarności” Ziemi Łódzkiej. Spotkania świąteczne w łódzkiej „Solidarności” charakteryzują się między innymi tym, że przy jednym stole siadają przedstawiciele różnych środowisk społecznych i politycznych. Nie inaczej było tym razem. Przy świątecznym stole zebrali się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji państwowych oraz służb mundurowych. Byli też uczniowie i wychowawcy ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum”, którego organem założycielskim jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło działaczy i członków NSZZ „Solidarność” oraz pracowników Biura Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”. Życzenia zebranym złożyli przewodniczący KK Piotr Duda, wojewoda Zbigniew Rau, a także w imieniu posłów na Sejm RP Waldemar Buda, a samorządowców wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Głos zabrał również prezydent Jerzy Kropiwnicki. Spotkanie odbyło się w ciepłej, wręcz rodzinnej atmosferze, podczas którego zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne oraz podzielili się tradycyjnym  jajeczkiem wielkanocnym.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Zorganizowana została przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcję XII Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi; W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, partii politycznych oraz młodzież szkolna; W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe.

Zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, wiceprezesa Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierza Skibickiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemara Krenca. Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem wiązanki i kwiaty oraz zapalili znicze.

Sprawa o przywrócenie do pracy działacza za zamkniętymi drzwiami

We wtorek, 27 lutego, odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Radomsku o przywrócenie do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko, Daniela Serwy; Sprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, gdyż pełnomocnik prezydenta Radomska złożył wniosek o utajnienie rozprawy, a Sąd się do niego przychylił; Sędzia Sądu Rejonowego przesłuchała przewodniczącego Daniela Serwę i prezydenta Jarosława Ferenca, a następnie wyznaczyła termin następnej rozprawy na dzień 9 marca; Związkowca wspierali koledzy i koleżanki z "Solidarności" z Łodzi i Podregionu Radomsku.

W Sądzie obecni byli m.in. zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kilański, sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz zastępca przewodniczącej Podregionu Radomsko Tomasz Jamrozik. Ostatnia dwójka, za zgodą sędziny, mogła uczestniczyć w rozprawie. Pozostali związkowcy wspierali Daniela, przebywając na korytarzu Sali sądowej.

Przypominamy, iż przewodniczący „Solidarności” w Urzędzie Miasta Radomsko w październiku ubiegłego roku został zwolniony przez prezydenta Radomska za rzekome, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na podaniu do publicznej wiadomości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta z podziałem na stanowiska (z wyłączeniem stanowisk jednoosobowych).

Pracodawca Przyjazny Pracownikom po raz dziesiąty

26 lutego br w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala X Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom; Celem konkursu, którego organizatorem jest NSZZ „Solidarność”, jest promowanie tych pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe; Konkurs odbywa się  pod honorowym patronatem Prezydenta RP; Warto wspomnieć, iż wśród tegorocznych laureatów znalazły się dwie firmy z Regionu Łódzkiego: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie oraz Zakład Energetyki Cieplnej Sp z oo w Pabianicach; Wraz z przedstawicielami laureatów z Regionu Łódzkiego na Gali obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

 

 

 

  

Sąd w Radomsku oczyszcza z zarzutów przewodniczącego „Solidarności”

Dzisiaj, 30 stycznia br w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Radomsku został ogłoszony wyrok w sprawie dotyczącej wykroczenia z art 45 Prawo Prasowe, tj, że Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp z oo prowadzi stronę internetową bez zarejestrowania; Doniesienie na przewodniczącego „Solidarności” Tomasza Jamrozika za wyżej wymienione działania złożył JYSK; Sąd oczyścił z zarzutów przewodniczącego „Solidarności”.

Uzasadnienie wyroku podamy w późniejszym terminie. Na sprawie obecny był przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc wraz z zastępcą ZR Krzysztofem Kilańskim orazi członkiem ZR Piotrem Ścieśko.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>