Sekretarz

Ireneusz Wach

Zadania:

przygotowanie posiedzeń ZR i prezydium ZR; administracja budynków i nadzór właścicielski; informacja wewnętrzna i zewnętrzna; nadzór i organizowanie uroczystości; nadzór pracy pocztu sztandarowego

Działalność związkowa i społeczna:
W NSZZ "Solidarność" od roku 1989
 
    Od 2002  -  wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Drukarni Prasowej S.A. w Łodzi
    Od 2006  -  delegat OZ NSZZ "Solidarność" Drukarni Prasowej S.A. na WZDR Ziemia Łódzka
    Od 2010  -  sekretarz Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"