Przewodniczący Rady Podregionu:
Maria Jadczak
Zastępca Przewodniczącego:
Antoni Pujdak
Rada Podregionu:
95-100  Zgierz,
ul. Długa 29a
0-42  716-32-15