Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ “Solidarność”

z dnia 22 września 2008 r.

 

ws. sytuacji w DPS w Sieradzu

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” zdecydowanie popiera postulaty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, dotyczące bezzasadnego i dyskryminującego zwolnienia z pracy członków naszego związku p. Marii Kubiak oraz Heleny Pilarczyk, a także postulat podwyżki płac dla pracowników DPS w Sieradzu.

Protestujemy przeciwko nieuzasadnionemu zwolnieniu z pracy wyżej wymienionych pracowników DPS w Sieradzu, którzy zostali wyrzuceni z pracy bez żadnego uzasadnienia po półtorarocznej nienagannej pracy.

Uważamy, że sposób zwolnienia z pracy tych osób przez Dyrekcję DPS w Sieradzu ma charakter szykany i represji za przynależność ww. do NSZZ “Solidarność”, a działania Dyrekcji drastycznie naruszają zasady współżycia społecznego, tym bardziej, że jedna z ww. jest osobą niepełnosprawną.

Wzywamy Dyrekcję DPS w Sieradzu do natychmiastowego przywrócenia do pracy pp. Marii Kubiak i Heleny Pilarczyk, jak również do niezwłocznego podjęcia negocjacji z Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” w DPS w Sieradzu, i podpisania porozumienia w sprawie podwyżek płac dla pracowników.

Brak porozumienia w powyższych sprawach spowoduje eskalację konfliktu i jego upublicznienie.