Stanowisko

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ “Solidarność”

z dnia 22 września 2008 r.

 

ws. przyznania uprawnienia do konwersji akcji pracowniczych dla wszystkich pracowników, którzy nabyli nieodpłatnie akcje zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji w konsolidowanych grupach energetycznych

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” w sposób kategorycznych domaga się od Rządu RP, podjęcia stanowczych i natychmiastowych działań w sprawie ostatecznego uregulowania kwestii przyznania uprawnienia do konwersji akcji pracowniczych dla wszystkich pracowników, którzy nabyli nieodpłatnie akcje zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji w konsolidowanych grupach energetycznych, poprzez pilne podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie.

Włączenie w jeden pakiet nowelizacji ustawy z dnia 07 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego ze zmianą (w tzw. ustawie kominowej), doprowadziło w konsekwencji do jej zawetowania przez Prezydenta i sytuacji, że w dalszym ciągu pracownicy sektora energetycznego i ich następcy prawni, są pozbawieni prawa do konwersji akcji.

Prowadzenie pozorowanego dialogu społecznego, przez Ministra Aleksandra Grada, stanowi poważne zagrożenie dla realizacji tego prawa. W przypadku braku reakcji ze strony rządu RP, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” zwróci się do Prezydenta RP o podjęcie natychmiastowej inicjatywy legislacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ “Solidarność” informuje, że w przypadku braku podjęcia przez Rząd RP zdecydowanego stanowiska w powyższej sprawie, poprze działania Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie planowanych debiutów giełdowych spółek sektora elektroenergetycznego.