Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2021

Stanowisko nr 1/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ws. 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych


Uchwała nr 4/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

ws. terminu posiedzenia ZR w miesiącu sierpniu br.


Uchwała nr 3/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

ws. uzupełnienia składu Rady Wykonawczej Funduszu Strajkowego


Uchwała nr 2/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2020 r.


Uchwała nr 1/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

ws. przyjęcia w poczet członków Związku NSZZ "Solidarność"