Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2020

Stanowisko nr 6/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

ws. sytuacji w PGE SA


Uchwała nr 13/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

ws. zmiany Uchwały nr 6/2017 ZR NSZZ "Solidarność" z dnia 10 kwietnia 2017 r. ws. powołania RKW na kadencję 2018-2022


Uchwała nr 12/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu RZŁ NSZZ "Solidarność" na rok 2021


Uchwała nr 11/2020 z dnia 19 października 2020 r.

ws. upoważnienia Prezydium do przygotowania projektów stanowisk na WZDR


Uchwała nr 10/2020 z dnia 19 października 2020 r.

ws. przyjęcia Informacji z prac Zarządu Regionu Ziemi łódzkiej NSZZ "Solidarność" w okresie 2018-2020


Uchwała nr 9/2020 z dnia 19 października 2020 r.

ws. zawieszenia władz organizacji zakładowej w trybie określonym par. 57 Statutu


Uchwała nr 8/2020 z dnia 19 października 2020 r.

ws. zatwierdzenia wyborów władz wykonawczych Międzyregionalnej Sekcji Strażaków PSP NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej


Stanowisko nr 5/2020 z dnia 21 września 2020 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Uchwała nr 7/2020 z dnia 21 września 2020 r.

ws. terminu składania projektów uchwał i stanowisk na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 6/2020 z dnia 21 września 2020 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych w okresie od października do grudnia 2020 r.


Stanowisko nr 4/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ws. 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 5/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

ws. terminu i miejsca Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Stanowisko nr 3/2020 z dnia15 czerwca 2020 r.

ws. wypowiedzi burmistrza Wielunia


Uchwała nr 4/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość


Uchwała nr 3/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

ws. przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Regionu Ziei łódzkiej NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 2/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

ws. upoważnienia do podpisania umowy


Uchwała nr 1/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2019 r.


Stanowisko nr 2/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

ws. zwolnień grupowych pracowników w ABB Industrial Solutions (Łódź) S.A.


Stanowisko nr 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

ws. poparcia działań Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PSG Sp. z o.o.