Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2018

Uchwała nr 45/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR do września 2019 r.


Uchwała nr 44/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2019


Uchwała nr 43/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. decyzji finansowej


Uchwała nr 42/2018 z dnia 15 październka 2018 r.

ws. powołania Pocztu Sztandarowego


Uchwała nr 41/2018 z dnia 15 października 2018 r.

ws. powołania Rady Programowej Działu Szkoleń


Uchwała nr 40/2018 z dnia 15 października 2018 r.

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Eksperckiego i Funduszu Szkoleniowego


Uchwała nr 39/2018 z dnia 15 październiak 2018 r.

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Pomocy dla członków NSZZ "Solidarność" szykanowanych za działalność związkową


Uchwała nr 38/2018 z dnia 15 października 2018 r.

ws. zmiany terminu posiedzenia ZR


Stanowisko nr 4/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. zmian legislacyjnych dotyczących zajmowania komorniczego świadczeń z ZFŚS


Stanowisko nr 3/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych


Stanowisko nr 2/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. zwolnienia z pracy przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp. z o.o.


Uchwała nr 37/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. upoważnienia do ustalenia terminu pikiety protestacyjnej w Radomsku


Uchwała nr 36/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r.


Uchwała nr 35/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

powołania Rady Wykonawczej Funduszu Strajkowego


Uchwała nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ws. uchwalenia Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 33/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz RSPPS


Uchwała nr 32/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zgierz NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 31/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zduńska Wola NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 30/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Wieluń NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 29/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Sieradz NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 28/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Radomsko NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 27/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Pabianice NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Ozorków NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 25/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Kutno NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 24/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. ustalenia zatrudnienia i wysokości comiesięcznego wynagrodzenia etatowych pracowników pochodzących z wyboru w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 23/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

ws. przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 22/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 21/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 20/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 19/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 18/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 17/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 16/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Międzyregionalnej Sekcji Strażaków P.S.P. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 15/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały Programowej


Uchwała nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu porządku obrad WZDR


Uchwała nr 12/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków prezydium Zarządu Regionu


Uchwała nr 11/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na delegatów na WZDR w trakcie kadencji


Uchwała nr 10/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby tur głosowań


Uchwała nr 09/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: list cząstkowych przy wyborze członków Zarządu Regionu


Uchwała nr 08/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Regionu, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr 07/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie:  przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 06/2018 z dnia 21 maja 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia Sprawozdania z prac Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" w kadencji 2014 - 2018


Stanowisko nr 1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Uchwała nr 05/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ws. miejsca WZDR


Uchwała nr 04/2018 z dnia 26 marca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws.  wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2018


Uchwała nr 03/2018 z dnia 26 marca 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2017 r.


Uchwała nr 02/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

ws. powołania Zespołu Programowego


Uchwała nr 01/2018 z 29 stycznia 2018 r.

ws. upoważnienia Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”