Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2017

Uchwała nr 22/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2018


Uchwała nr 21/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w pierwszym półroczu 2018 r.


Stanowisko nr 9/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Stanowisko nr 8/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

ws. sytuacji JYSK Sp. z o.o.


Uchwała nr 20/2017 z dnia 23 października 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. zorganizowania inscenizacji pt. „13.12 PSYCHOSIS – PALIMPSEST” w ramach obchodów  XXXVI rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


Uchwała nr 19/2017 z dnia 23 października 2017 r.

ws. udzielenia upoważnienia Prezydium Zarządu Regionu do podejmowania niektórych czynności w imieniu Zarządu Regionu


Uchwała nr 18/2017 z dnia 23 października 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. udzielenia upoważnienia do negocjacji z pracodawcą Układu Zbiorowego Pracy w Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.


Uchwała nr 17/2017 z dnia 23 października 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wszczęcia procedury likwidacyjnej i jej powodach


Stanowisko nr 7/2017 z dnia 23 października 2017 r.

ws. projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Uchwała nr 16/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. terminu składania projektów uchwał i stanowisk na Walne Zebranie Delegatów Regionu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 15/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. terminów rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów delegatów na WZDR i tworzeniu okręgów łączonych w celu wyboru delegatów na WZD R


Uchwała nr 14/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność"


Uchwała nr 13/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. wyborów delegatów na WZD R na kadencję 2018 – 2022


Uchwała nr 12/2017 z dnia 18 września 2017 r.

ws. klucza wyborczego na WZD R


Stanowisko nr 06/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ws. XXXVII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 05/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ws. wieku emerytalnego


Uchwała nr 11/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r.


Uchwała nr 10/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ws. zatwierdzenie zastępcy przewodniczącego Rady Podregionu Pabianice NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 09/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przedłużenia okresu funkcjonowania zarządu komisarycznego powołanego Uchwałą nr  4/2017 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z dnia 20 marca 2017 r.


Uchwała nr 08/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 6 z dnia 28.04.2017 r. KZ NSZZ „Solidarność” przy MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli


Stanowisko nr 04/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

ws. 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi


Uchwała nr 07/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ws. zgłoszenia kandydata do nagrody „Świadek Historii”


Uchwała nr 06/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 - 2022


Uchwała nr 05/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2016 r.


Stanowisko nr 03/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Stanowisko nr 02/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

ws. prac nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym


Uchwała nr 04/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. rozpoczęcia i powodach wszczęcia procedury zapisanej w par. 56 ust.1 Statutu NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 03/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws.  wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2017


Uchwała nr 02/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS o refundację kosztów przeprowadzenia akcji „13 zł … i nie kombinuj!”


Uchwała nr 01/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odwołania od Uchwały nr 2/2016 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli z dnia 22.12.2016 r.


Stanowisko nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

ws. nieprzestrzegania prawa pracy w JYSK Spółka z o.o.