Zarząd Regionu 2017

Uchwała nr 09/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przedłużenia okresu funkcjonowania zarządu komisarycznego powołanego Uchwałą nr  4/2017 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z dnia 20 marca 2017 r.


Uchwała nr 08/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 6 z dnia 28.04.2017 r. KZ NSZZ „Solidarność” przy MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli


Stanowisko nr 04/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

ws. 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi


Uchwała nr 07/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ws. zgłoszenia kandydata do nagrody „Świadek Historii”


Uchwała nr 06/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 - 2022


Uchwała nr 05/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2016 r.


Stanowisko nr 03/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Stanowisko nr 02/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

ws. prac nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym


Uchwała nr 04/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. rozpoczęcia i powodach wszczęcia procedury zapisanej w par. 56 ust.1 Statutu NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 03/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws.  wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2017


Uchwała nr 02/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS o refundację kosztów przeprowadzenia akcji „13 zł … i nie kombinuj!”


Uchwała nr 01/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odwołania od Uchwały nr 2/2016 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli z dnia 22.12.2016 r.


Stanowisko nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

ws. nieprzestrzegania prawa pracy w JYSK Spółka z o.o.