Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2016

Uchwała nr 18/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r.


Uchwała nr 17/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2017


Stanowisko nr 6/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Uchwała nr 16/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

ws. powołania Rady Programowej Działu Szkoleń


Uchwała nr 15/2016 z dnia 24 października 2016 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. rozpoczęcia i powodach wszczęcia procedury zapisanej w par. 56 ust.1 Statutu NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 14/2016 z dnia 19 września 2016 r.

ws. wyboru przewodniczącego organizacji terenowej zgodnie z par. 44 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 5/2016 z dnia 19 września 2016 r.

ws. systemu pracy weekendowej


Stanowisko nr 4/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ws. XXXVI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 13/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2016 r. do grudzień 2016 r.


Uchwała nr 12/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ws. poparcia wniosku o nadanie Mirosławowi Rosparze tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 3/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r

ws. 29. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi


Uchwała nr 11/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r

ws. poparcia wniosku o nadanie ks. kanonikowi Czesławowi Banaszkiewiczowi tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność


Uchwała nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r

ws.  wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2016


Uchwała nr 9/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r

ws. przyjęcia Informacji z prac Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" w okresie 2014 - 2016


Uchwała nr 8/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Międzyregionalnej Strażaków P.S.P. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Stanowisko nr 2/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Stanowisko nr 1/2016 z dnia 21 marca 2016 r

ws. zawierania układów zbiorowych pracy


Uchwała nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016 r

ws. terminu składania poprawek do projektu Informacji z prac Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" w okresie od czerwca 2014 r. do kwietnia 2016 r.


Uchwała nr 6/2016 z dnia 21 marca 2016 r

ws. przyjęcia projektu porządku obrad WZDR


Uchwała nr 5/2016 z dnia 21 marca 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2015 r.


Uchwała nr 4/2016 z dnia 21 marca 2016 r (do użytku wewnętrznego)

ws. odwołania od Uchwały nr 22/15 Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Łodzi


Uchwała nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r

ws. terminu składania projektów uchwał i stanowisk na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r

ws. terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r

ws. udzielenia upoważnienia do negocjowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w muzeach prowadzonych przez UMŁ