Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2015

Uchwała nr 14/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od stycznia 2016 r. do sierpnia 2016 r.


Uchwała nr 13/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2016


Uchwała nr 12/2015 z dnia 23 listopada 2015 r

ws. przedłużenia okresu funkcjonowania zarządu komisarycznego powołanego Uchwałą nr 8/2015 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z dnia 22 czerwca 2015 r.


Uchwała nr 11/2015 z dnia 23 listopada 2015 r

ws. przeprowadzenia kontroli przez RKR ZŁ NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 7/2015 z dnia 23 listopada 2015 r

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Uchwała nr 10/2015 z dnia 21 września 2015 r

ws. powołania Kapituły/Zespołu do kwalifikacji przez ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” wniosków inicjujących nadaniaorderów i odznaczeń państwowych oraz statusu i odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych


Apel nr 1/2015 z dnia 21 września 2015 r

ws. zgłaszania działaczy opozycji do odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności


Stanowisko nr 6/2015 z dnia 21 września 2015 r

ws. wyborów parlamentarnych


Stanowisko nr 5/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ws. sytuacji w ochronie zdrowia


Stanowisko nr 4/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ws. XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 9/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2015 r. do grudzień 2015 r.


Uchwała nr 8/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. rozpoczęcia i powodach wszczęcia procedury zapisanej w par. 56 ust.1 Statutu NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 7/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odwołania od Uchwały nr 9 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 24 marca 2015 r. 


Uchwała nr 6/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

ws. organizacji pikiety stacjonarnej i pokrycia jej kosztów ze środków RFS


Stanowisko nr 3/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

ws. protestów rolników


Uchwała nr 5/2015 z dnia 18 maja 2015 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. organizacji uroczystości XXXV-lecia NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 2/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Uchwała nr 4/2015 z dnia 30 marca 2015 r (do użytku wewnętrznego)

ws.  wniosku o przyznanie dotacji na działania statutowe Regionów i Sekretariatów Branżowych na rok 2015


Uchwała nr 3/2015 z dnia 30 marca 2015 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2014 r


Uchwała nr 2/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

ws. upoważnienia dla Prezydium ZR do zorganizowania akcji protestacyjnych w RZŁ NSZZ „Solidarność”


Stanowisko nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r

ws. sytuacji w łódzkiej energetyce


Uchwała nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r

ws. stwierdzenia posiadania statusu jednostki mikro oraz przyjęcia zasad sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości