Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2014

Uchwała nr 53/2014 z dnia 19 grudnia 2014

ws. termimów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od stycznia 2015 r. do sierpnia 2015 r.


Uchwała nr 52/2014 z dnia 19 grudnia 2014

ws. zmiany Uchwały nr 1/2008 Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z dnia 28 stycznia 2008 r. ws. rejestru, rejestracji i wyrejestrowania jednostek organizacyjnych Związku


Uchwała nr 51/2014 z dnua 19 grudnia 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2015


Stanowisko nr 8/2014 z dnia 24 listopada 2014

ws. zmian legislacyjnych dot. trwałości stosunku pracy działaczy związkowych


Stanowisko nr 7/2014 z dnia 24 listopada 2014

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Uchwała nr 50/2014 z dnia 24 listopada 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. decyzji finansowej


Uchwała nr 49/2014 z dnia 24 listopada 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia RKR do kontroli w Organizacjach Międzyzakładowych nr 635 i 714


Uchwała nr 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia w poczet członków Związku NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 47/2014 z dnia 24 listopada 2014

ws. odwołania od Uchwały nr 24 Komisji Międzyzakładowej NSZZ„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Łódź-Bałuty z dnia 10 września 2014 r.


Uchwała nr 46/2014 z dnia 20 października 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Stanowisko nr 06/2014 z dnia 20 października 2014

ws. dyskryminacji i szykanowania działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.


Stanowisko nr 05/2014 z dnia 20 października 2014

ws. próby likwidacji Punktu Napraw i Utrzymania Taboru w Kutnie


Uchwała nr 45/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2014 r. do listopada 2014 r.


Uchwała nr 44/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. udzielenia upoważnienia do podpisania  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Administracjach Zasobów Komunalnych w Łodzi


Uchwała nr 43/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. udzielenia upoważnienia do negocjowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Administracjach Zasobów Komunalnych w Łodzi


Uchwała nr 42/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. powołania Pocztu Sztandarowego


Uchwała nr 41/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Łask NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 40/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Ozorków NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 39/2014 s dnia 26 sierpnia 2014

ws. powołania Rady Programowej Działu Szkoleń


Uchwała nr 38/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Eksperckiego i Funduszu Szkoleniowego


Uchwała nr 37/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. powołania Rady Wykonawczej Funduszu Strajkowego


Uchwała nr 36/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. powołania Rady Regionalnego Funduszu Pomocy dla członków NSZZ „Solidarność” szykanowanych za działalność związkową


Stanowisko nr 4/2014 z dnia 26 sierpnia 2014

ws. XXXIV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 35/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Nauki NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 34/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Kobiet NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 33/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 32/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 31/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Metalowców NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 30/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 29/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 28/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Międzyregionalnej Strażaków P.S.P. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 27/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia wyboru władz wykonawczych Sekcji Międzyregionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej


Uchwała nr 26/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zduńska Wola NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 25/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Zgierz  NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 24/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Wieluń NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 23/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Sieradz  NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 22/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Radomsko  NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 21/2014 z dnia 12 czerwca 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. ustalenia zatrudnienia i wysokości miesięcznego wynagrodzenia etatowych pracowników  pochodzących z wyboru w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 20/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Pabianice NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 19/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 18/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Brzeziny NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 17/2014 z dnia 12 czerwca 2014

ws. przyjęcia Regulaminu obrad Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 16/2014 z dnia 5 maja 2014

ws.  wniosku o przyznanie środków z Funduszu Wspomagania Statutowych Zadań Związku na rok 2014


Uchwała nr 15/2014 z dnia 5 maja 2014

ws. akcji protestacyjnej przeciwko bezprawnemu zwolnieniu z pracy przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Stanowisko nr 03/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. zwolnienia z pracy przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku


Uchwała nr 14/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały Programowej


Uchwała nr 13/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu porządku obrad WZDR


Uchwała nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków prezydium Zarządu Regionu


Uchwała nr 11/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na delegatów na WZDR w trakcie kadencji


Uchwała nr 10/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby tur głosowań


Uchwała nr 09/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: list cząstkowych przy wyborze członków Zarządu Regionu


Uchwała nr 08/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Regionu, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr 07/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia projektu Uchwały w sprawie:  przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 06/2014 z dnia 14 kwietnia 2014

ws. przyjęcia Sprawozdania z prac Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność"  w kadencji 2010 - 2014


Uchwała nr 05/2014 z dnia 24 marca 2014

ws. powołania Kapituły do kwalifikacji wniosków inicjujących nadaniaorderów i odznaczeń państwowych


Uchwała nr 04/2014 z dnia 24 marca 2014 (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2013 r.


Stanowisko nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014

ws. likwidacji zakładu produkcyjnego Firmy TEVA Operations Poland w Kutnie


Stanowisko nr 01/2014 z dnia 24 lutego 2014

ws. protestu rolników


Uchwała nr 03/2014 z dnia 24 lutego 2014

(do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014

ws. zasad postępowania przy podejmowaniu decyzji ws. odwołania się członka Związku od wykluczenia ze Związku


Uchwała nr 01/2014 z dnia 27 lutego 2014

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od lutego 2014 r. do maja 2014 r.