Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2013

Stanowisko nr 6/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

w XXXII rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


Uchwała nr 32/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

ws. ordynacji wyborczej do rad podregionów


Uchwała nr 31/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2014 (do użytku wewnętrznego)


Stanowisko  nr 5/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

ws.  sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


Uchwała nr 30/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 29/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. terminu składania projektów uchwał i stanowisk na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwałą nr 28/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność"


Uchwała nr 27/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. powołania Zespołu Programowego


Uchwała nr 26/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. terminów rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów delegatów na WZDR i tworzeniu okręgów łączonych w celu wyboru delegatów na WZD R


Uchwała nr 25/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. wyborów delegatów na WZD R na kadencję 2014 – 2018


Uchwała nr 24/2013 z dnia 14 października 2013 r.

ws. klucza wyborczego na WZDR


Stanowisko nr 4/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

ws. XXXIII rocznicy powstania „Solidarności”


Uchwała nr 23/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

ws. Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Województwa Łódzkiego


Uchwała nr 22/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

ws.  wniosku o przyznanie środków z Funduszu Wspomagania Statutowych Zadań Związku na rok 2013


Uchwała nr 21/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

ws. zatwierdzenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Podregionu Pabianice NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2014 -2018


Stanowisko nr 3/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Uchwała nr 19/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

(do użytku wewnętrznego)


Uchwała nr 18/2013 z dnia 25 marca 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2012 r.


Uchwała nr 17/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

ws. pikiety w dniu 26 marca 2013 r. przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim


Uchwała nr 16/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 15/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 14/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 13/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 12/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 11/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 10/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 9/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odmowy przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 8/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 7/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 6/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 5/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia do zwiazku


Uchwała nr 4/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

ws. zasad postępowania przy decyzjach o przyjęciu lub nie do związku


Uchwała nr 3/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

ws. upoważnienia Prezydium do zgody na akcję w Lidlu


Uchwała nr 2/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

ws. akcji protestacyjnej w Kutnie


Stanowisko nr 2/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

ws. dyskryminacji członkówn NSZZ "Solidarność" w PUP w Kutnie


Stanowisko nr 1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

ws. sytuacji w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto


Uchwała nr 1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od lutego 2013 r. do sierpnia 2013 r.