Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2012

UCHWAŁA nr 17 z dnia 17 grudnia 2012 r.

ws. uchwalenia Regulaminu Regionalnego Funduszu Strajkowego Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 16 z dnia 17 grudnia 2012 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. uchwalenia budżetu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” na rok 2013


STANOWISKO nr 6 z dnia 22 października 2012 r.

ws. sytuacji w TVP S.A.


UCHWAŁA nr 15 z dnia 22 października 2012 r.

ws. zatwierdzenia Rady Podregionu Radomsko  NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 14 z dnia 22 października 2012 r.

ws. zatwierdzenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 13 z dnia 22 października 2012 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. reasumpcji Uchwały nr 12/2010 ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” z dnia 18 czerwca 2010 r.  ws. ustalenia zatrudnienia i wysokości miesięcznego wynagrodzenia etatowych pracowników  pochodzących z wyboru w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 12 z dnia 22 października 2012 r.

ws. upoważnienia Prezydium ZR do wyrażenia zgody na zorganizowanie pikiety przez MK NSZZ „Solidarność” w PGE Dystrybucja S.A i PGE obrót w S.A. w Łodzi


STANOWISKO nr 5 z dnia 14 września 2012 r.

ws. propozycji zlikwidowania 4-letniego okresu ochronnego przed emeryturą


UCHWAŁA nr 11 z dnia 14 września 2012 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od października 2012 do grudnia 2012


STANOWISKO nr 4 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ws. XXXII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 10 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ws. upoważnienie dla Prezydium ZR do wprowadzenia poprawek redakcyjnych, do projektów stanowisk na WZDR


UCHWAŁA nr 9 z dnia 23 kwietnia 2012 r. (do użytku wewnętrznego)


UCHWAŁA nr 8 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

ws. przyjęcia projektu Informacji z prac Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność" w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2012 r.


UCHWAŁA nr 7 z dnia 2 kwietnia 2012 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2011 r.


UCHWAŁA nr 6 z dnia 27 lutego 2012 r.

 ws. wniosku o przyznanie środków z Funduszu Wspomagania Statutowych Zadań Związku na rok 2012


STANOWISKO nr 3 z dnia 27 lutego 2012 r.

ws. projektu ustawy z dnia 13 lutego 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


STANOWISKO nr 2 z dnia 27 lutego 2012 r.

ws.działań Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 


STANOWISKO nr 1 z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. kontraktowania usług medycznych w Łodzi oraz województwie łódzkim w roku 2012


UCHWAŁA nr 5 z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od lutego 2012 r. do sierpnia 2012 r.


UCHWAŁA nr 4 z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. terminu składania projektów uchwał i stanowisk na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


Uchwała nr 3 z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 2 z dnia 16 stycznia 2012 r. (do użytku wewnetrznego)


UCHWAŁA nr 1 z dnia 16 stycznia 2012 r.

ws. włączenia się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe dot. wieku emerytalnego