Czytaj prasę

 

Zarząd Regionu 2011

STANOWISKO nr 13 z dnia 13 grudnia 2011r.

w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


STANOWISKO nr 12 z dnia 21 listopada 2011 r.

ws. ograniczania praw pracowniczych


STANOWISKO nr 11 z dnia 21 listopada 2011 r.

ws. zwiększenia środków funduszu pracy


STANOWISKO nr 10 z dnia 21 listopada 2011 r.

do nowo wybranych posłów i senatorów województwa łódzkiego


STANOWISKO nr 09 z dnia 24 października 2011 r.

ws. sytuacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CP-L w Łodzi


STANOWISKO nr 08 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ws. XXXI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”


UCHWAŁA nr 11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (do użytku wewnętrznego)


UCHWAŁA nr 10 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od września 2011 r. do grudnia 2011 r.


UCHWAŁA nr 09 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ws. upoważnienia dla Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” do realizacji projektu „Nowe kwalifikacje w nowej pracy” w ramach projektu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi


UCHWAŁA nr 08 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ws. upoważnienia dla Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” do realizacji projektu „Wspólnie aktywni – Model pracowni aktywizacji osób 45+” w ramach projektu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi


STANOWISKO nr 07 z dnia 5 maja 2011 r.

petycja


STANOWISKO nr 06 z dnia 25 maja 2011 r.

ws. przejęcia udziałów Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. przez Skarb Państwa


UCHWAŁA nr 07 z dnia 25 maja 2011 r.

 ws. organizacji akcji protestacyjnej w dniu 25 maja 2011 r. przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim


STANOWISKO nr 05 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

 ws. likwidacji i przekształceń szkół oraz placówek oświatowych w Łodzi i województwie łódzkim


UCHWAŁA nr 06 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ZR za 2010 r.


UCHWAŁA nr 05 z dnia 21 lutego 2011 r.

 ws. organizacji obchodów XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego


UCHWAŁA nr 04 z dnia 21 lutego 2011 r.

ws. wniosku o przyznanie środków z Funduszu Wspomagania Statutowych Zadań Związku na rok 2011


STANOWISKO nr 04 z dnia 14 marca 2011 r.

ws. sytuacji ekonomicznej mieszkańców województwa łódzkiego


STANOWISKO nr 03 z dnia 21 lutego 2011 r.

ws. sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim


STANOWISKO nr 02 z dnia 21 lutego 2011 r.

ws. zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zmianie niektórych innych ustaw


UCHWAŁA 03 (do użytku wewnętrznego)


UCHWAŁA 02 (do użytku wewnętrznego)


UCHWAŁA 01 z dnia 31 stycznia 2011 r.

ws. terminów posiedzeń zwyczajnych ZR w okresie od lutego 2011 r. do sierpnia 2011 r.


STANOWISKO nr 01 z dnia 31 stycznia 2011 r.

ws. utraty statusu osoby bezrobotnej w związku z korzystaniem ze stypendium szkoleniowego