Czytaj prasę

 

Członkowie Zarządu Regionu

Kadencja 2018-2022

1. Waldemar Krenc - przewodniczący ZR

2. Andrzejczak Grzegorz - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie
3. Bielacka Wanda - Wojewódzki ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
4. Bigos Władysław - MPK Łódź Sp z o.o.
5. Budzeń Krzysztof - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi
6. Cieślak Jan - Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych S.A. w Wieluniu
7. Czochra Czesław - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
8. Dębski Marek - PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
9. Golec Adam - Cementownia „Warta” S.A.
10. Goszczyński Jerzy - Politechnika Łódzka
11. Górny Krzysztof - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
12. Grabarczyk Sebastian - Whirpool Company Polska Sp. z o.o.
13. Gręda Przemysław - ABB Sp. z o.o.
14. Jamrozik Tomasz - JYSK Sp. z o.o.
15. Janiak Włodzimierz - PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
16. Karolczyk Michał - PGE Dystrybucja S.A.
17. Kaurzel Anna - Szpital Powiatowy w Radomsku
18. Kazimierczak Jacek - Urząd Miasta Zduńska Wola
19. Kaźmierczak Mariusz - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
20. Kilański Krzysztof - TVP S.A. Oddział w Łodzi
21. Kobus Zdzisław - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
22. Królewiak Ireneusz - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
23. Laskowski Marian - Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
24. Laskowski Roman - Pracownicy Oświaty i Wychowania Łódź – Śródmieście
25. Marczak Henryk - Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów
26. Mastalerz Leszek - PKP "Cargo" S.A.
27. Matysiak Tomasz - GE Power Controls S.A.
28. Osiński Bogdan - ABB Sp. z o.o.
29. Owczarek Mirosław - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu
30. Pabich Eleonora - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
31. Pazera Piotr - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
32. Ratajczyk Adam - „Hutchinson” Poland Sp. z o.o.
33. Ronkowski Janusz - Koło Terenowe przy Podregionie Pabianice
34. Sabicki Rafał - Pracownicy Oświaty i Wychowania Łódź-Polesie
35. Saktura Lidia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
36. Skibiński Janusz - PGE Dystrybucja S.A.
37. Sosnowski Paweł - Muzeum Sztuki w Łodzi
38. Staniszewski Michał - PKP „Cargo” S.A.
39. Surmacki Krzysztof - Nadleśnictwo Radomsko
40. Szczukocki Dominik - Uniwersytet Łódzki
41. Szmurlik Janusz - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu
42. Szymczak Andrzej - MPK Łódź Sp z o.o.
43. Ścieśko Piotr - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
44. Świech Aleksandra - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
45. Taraska Wiesław - Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie
46. Wach Ireneusz - Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi
47. Wołoszyński Bogusław - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu
48. Zdrojewski Zbigniew - Uniwersytet Łódzki