Czytaj prasę

 

XXIII WZDR - 22 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1

ws. przyjęcia Regulaminu WZDR


Uchwała nr 2

ws. ustalenia liczby członków ZR, RKR


Uchwała nr 3

ws. ustalenia list cząstkowych przy wyborze członków ZR


Uchwała nr 4

ws. ustalenia liczby tur głosowania


Uchwała nr 5

ws. wyborów uzupełniających na delegatów na WZDR w trakcie kadencji


Uchwała nr 6

ws. ustalenia liczby członków Prezydium ZR


Uchwała nr 7

Uchwała Programowa


Stanowisko nr 1

ws. wieku emerytalnego


Stanowisko nr 2

ws. zmian w Kodeksie pracy


Stanowisko nr 3

ws. nieuzasadnionego wykorzystywania art. 52


Stanowisko nr 4

ws. wykorzystywania organów sprawiedliwości do utrudniania działalności związkowej


Stanowisko nr 5

ws. zatrudniania cudzoziemców w Polsce


Stanowisko nr 6

ws. minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia


Stanowisko nr 7

ws. wszczęcia czynności prawno-statutowych


Stanowisko nr 8

ws. ustawy o straży kolejowej


Stanowisko nr 9

ws. procedowania ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce


Stanowisko nr 10

ws. realnych podwyżek dla nauczycieli


Apel nr 1

ws. wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia


Apel nr 2

ws. przekształcenia Krajowej Sekcji Nauki w Sekretariat