Czytaj prasę

 

XXII WZDR - 20 maja 2016 r.

Stanowisko nr 6

ws. zmniejszenia składki członkowskiej


Stanowisko nr 5

ws. zmiany zapisu Ustawy o związkach zawodowych


Stanowisko nr 4

ws. zmian do Regulaminu przyznawania tytułu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"


Stanowisko nr 3

ws. reprezentatywności związków zawodowych


Stanowisko nr 2

ws. zmian legislacyjnych dot. trwałości stosunku pracy działaczy związkowych


Stanowisko nr 1

ws. wieku emerytalnego