Czytaj prasę

 

Wrzesień

Decyzje nr 59/2021 z dnia 30 września 2021 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. przeznaczenia środków finansowych na zakup niszczarki


Decyzja nr 58/2021 z dnia 30 września 2021 r.

ws. manifestacji w Luksemburgu


Decyzja nr 57/2021 z dnia 23 września 2021 r.

ws. pisma do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego


Decyzja nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r.

ws. wniosku o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź


Decyzja nr 55/2021 z dnia 23 września 2021 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. dotacji


Decyzja nr 54/2021 z dnia 23 września 2021 r.

ws. pełnomocnictwa


Decyzja nr 53/2021 z dnia 23 września 2021 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. odpisu na ZFŚS w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum" im. Z. Jarzębowskiej


Decyzja nr 52/2021 z dnia 6 września 2021 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. złożenia wniosku dot. przystąpienia Szkoły "Centrum" do rządowego programu "Aktywna tablica"


Decyzja nr 51/2021 z dnia 6 września 2021 r.

ws. pełnomocnictwa


Decyzja nr 50/2021 z dnia 6 września 2021 r.

ws. pełnomocnictwa


Uchwała nr 15/2021 z dnia 6 września 2021 r.

ws. powołania likwidatora w celu wyrejestrowania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku