Czytaj prasę

 

Wrzesień

Uchwała nr 31/2018 z dnia 27 września 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 73/2018 z dnia 20 września 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. reprezentowania i podpisywania dokumentów bankowych w Idea Bank S.A.


Decyzja nr 72/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. upoważnienia do reprezentowania RZŁ NSZZ "Solidarność" we wszystkich czynnościach związanych z otrzymaniem i rozliczeniem przez SzCP-W "Centrum" celowych dotacji budżetowych


Decyzja nr 71/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. powołania Regionalnego Koordynatora SIP


Decyzja nr 70/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. powołania Regionalnego Koordynatora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Decyzja nr 69/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. powołania Regionalnego Koordynatora Służby przy Grobie bł. ks. J. Popiełuszki


Decyzja nr 68/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. powierzenia nadzoru nad Związkową Agencją Pośrednictwa Pracy w RZŁ


Decyzja nr 67/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. powierzenia nadzoru nad SzCP-W "Centrum" im. Z. Jarzębowskiej


Uchwała nr 30/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. zarejestrowania Organizacji Zakłądowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 29/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" w "Xella Polska" Sp. z o.o. Zakład w Sieradzu z Rejestru Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"


Uchwała nr 28/2018 z dnia 20 września 2018 r.

ws. wykreślenia Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZPC "Unitop-Optima" S.A. w Łodzi z Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Ziemia łózka NSZZ "Solidarność"


Decyzja nr 66/2018 z dnia 10 września 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. upoważnienia do podpisania pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości


Decyzja nr 65/2018 z dnia 10 września 2018 r.

dotycząca: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi


Decyzja nr 64/2018 z dnia 10 września 2018 r. (do użytku wewnętrznego)

ws. wniosku do RFS


Decyzja nr 63/2018 z dnia 4 września 2018 r.

ws. kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łasku w kadencji 218-2022


Decyzja nr 62/2018 z dnia 4 września 2018 r.

ws. koordynatora ds. elektroniczmej legitymacji członkowskiej


Decyzja nr 61/2018 z dnia 3 września 2018 r.

ws. upoważnienia do podpisania "Wniosku o przekazanie usług" świadczonych przez Orange Polska S.A.